برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تغييرات بافتي و هيستومتريک قشر تخمدان متعاقب مصرف مرفين در موش سوري؛ مقاله كوتاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تاکنون تحقيقات زيادي بر روي اثر مرفين بر دستگاه تناسلي ماده صورت گرفته است. اما در خصوص اثر اين ماده بر ساختار بافتي قشر تخمدان موش سوري مطالعه جامعي انجام نشده است. لذا به دليل اهميت عملکرد تخمدان، مطالعه تغييرات بافتي و هيستومتري قشر تخمدان متعاقب مصرف مرفين ضروري بنظر مي رسد.
در اين مطالعه، 32 سر موش سوري ماده نژاد Balb/C در سن 6 هفتگي انتخاب و به دو گروه تجربي (الف و ب) و دو گروه شاهد و کنترل تقسيم گرديدند. در گروههاي تجربي، مرفين به تدريج با غلظت 0.4 و 0.04 ميلي گرم در ميلي ليتر به صورت محلول در آب، در گروه کنترل آب و شکر و در گروه شاهد تنها آب، به مدت 21 روز خورانده شد. پس از پايان آزمايش ابتدا موش ها توسط کلروفرم بيهوش و تخمدان ها از بدن خارج گرديدند. جهت مطالعه بافتي و هيستومتري نمونه ها، برش هاي سريالي بافتي تهيه و به روش هماتوکسيلين ائوزين رنگ آميزي شدند. تجزيه و تحليل آماري نتايج بدست آمده، نشان داد که مرفين مي تواند در مرحله بلوغ جنسي بصورت معني داري موجب کاهش تعداد فوليکول هاي ثانويه و بالغ و افزايش فوليکول هاي تحليل رفته، گردد (P<0.01). بعلاوه افزايش معني دار ضخامت سفيد پرده در گروه هاي تجربي نسبت به گروه شاهد ديده شد (P<0.05). بنابراين با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه شايد بتوان گفت که مصرف مرفين در طي بلوغ در جنس ماده مي تواند با اختلالاتي در تخمدان همراه باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی