نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  13 , شماره  39 ; از صفحه 22 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آرام سازي بنسون بر ميزان شاخص هاي فعاليت بيماري، در بيماران روماتوييدي مراجعه كننده به درمانگاه مركز تحقيقات روماتولوژي بيمارستان امام خميني (ره) تهران در سال 80-1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: از ميان بيماري هاي التهابي روماتيسمي، بيماري روماتوييد، بيش ترين شيوع را به خود اختصاص داده است (شيوع يک درصد در اکثر جوامع و هم چنين ايران). اين بيماري، مزمن بوده و همراه با درگيري چندين دستگاه است. علت آن ناشناخته است و علامت اصلي بيماري، التهاب مفاصل سينوويال مي باشد. بيماران علاوه بر درد، محدوديت و تغيير شكل مفاصل از علايم خارج مفصلي و مشكلات روحي - رواني رنج مي برند. استرس، اضطراب و افسردگي كه ناشي از ماهيت بيماري است؛ همراه با اين بيماري وجود دارد و سيكل معيوبي را بين علايم جسمي و روحي ايجاد مي كند؛ درنتيجه بيماري فرد با استرس و تحريكات عصبي، فعال مي شود كه گاهي اوقات كنترل آن بسيار مشكل مي باشد. لذا در اين پژوهش از آرام سازي بنسون در كنار اقدامات دارويي، جهت كنترل فعاليت بيماري استفاده شده است.مواد روش ها: اين تحقيق، يك مطالعه تجربي از نوع كارآزمايي باليني است كه در سال 80-1379 در درمانگاه مركز تحقيقات روماتولوژي بيمارستان امام خميني(ره) تهران انجام شده است: در اين مطالعه 50 بيمار به صورت نمونه گيري غير احتمالي از جامعه آماري در دسترس بر اساس سن و جنس در 2 گروه شاهد (24 نفر) و آزمون (26 نفر) به صورت تصادفي قرار گرفتند. آرام سازي به صورت انفرادي و به كمك نوار به گروه آزمون، آموزش داده شد و در طي 8 هفته مداخله پيگيري انجام شد. براي ارزيابي تاثير آرام سازي بنسون، علايم باليني، يافته هاي آزمايشگاهي، اضطراب، افسردگي و احساس خوب بودن بيماران قبل و بعد از مداخله، در هر دو گروه، سنجيده شد.يافته ها: با انجام آزمون هاي آماري، متغيرهاي موجود در اين تحقيق قبل از مداخله، در دو گروه شاهد و آزمون، اختلاف معني داري نداشتند. ميانگين متغيرهاي اضطراب، افسردگي، احساس خوب بودن در هر دو گروه بعد ازمداخله، به ترتيب با P=0.0001 و P=0.0001 و P=0.001 اختلاف معني داري را نشان داد. بيش تر متغيرهاي علايم و يافته هاي آزمايشگاهي، روند كاهش فعاليت بيماري را نشان دادند، ولي از نظر آماري، اختلاف معني داري وجود نداشت. استنتاج: فرضيه پژوهش مبتني بر اين كه آرام سازي، فعاليت بيماري را كمتر كند از ابعاد اضطراب، افسردگي و احساس خوب بودن، مورد تاييد قرار گرفت. از نظر ساير متغيرهاي مربوط به علايم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي براي كسب نتايج آماري دقيق تر، نياز به تحقيق با حجم نمونه بيش تر و انجام مداخله در مدت زمان بيشتر از 8 هفته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری نسامی، م.، و محمدی، ع.، و صادقی، ر. (1382). بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر میزان شاخص های فعالیت بیماری, در بیماران روماتوییدی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 80-1379. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 13(39), 22-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=882Vancouver : کپی

باقری نسامی معصومه، محمدی عیسی، صادقی رقیه. بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر میزان شاخص های فعالیت بیماری, در بیماران روماتوییدی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 80-1379. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1382 [cited 2022August08];13(39):22-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=882IEEE : کپی

باقری نسامی، م.، محمدی، ع.، صادقی، ر.، 1382. بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر میزان شاخص های فعالیت بیماری, در بیماران روماتوییدی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در سال 80-1379. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 13(39), pp.22-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=882. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی