نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 27 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي نخود كابلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است