4 SID.ir | تعيين ارزش غذايي جو بدون پوشينه و تاثير آن با و بدون آنزيم در عملکرد مرغان تخمگذار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين ارزش غذايي جو بدون پوشينه و تاثير آن با و بدون آنزيم در عملکرد مرغان تخمگذار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
چکیده: 

در اين تحقيق، هشت رقم جو بدون پوشينه توليد شده در داخل کشور تهيه و ترکيبات شيميايي آنها با روش هاي استاندارد آزمايشگاهي اندازه گيري شد و انرژي قابل سوخت و ساز آنها نيز بر روي خروس بالغ تعيين گرديد. اطلاعات مربوط به ترکيبات شيميايي نشان داد که متوسط پروتئين خام، چربي خام، خاکستر خام، الياف خام، نشاسته و قند در جو بدون پوشينه به ترتيب 11.5، 1.03، 2.27، 3.19، 60.9 و 5.6 درصد، همچنين انرژي خام و انرژي قابل سوخت و ساز به ترتيب 4333 و 3112 کيلوکالري در کيلوگرم بود. که از بين آنها يکي از ارقام که حاوي انرژي قابل سوخت و ساز 3160 کيلوکالري در کيلوگرم و پروتئين خام 13.6 درصد بود نسبت به ساير ارقام برتري نشان داد. بين ارزش انرژي زايي و غلظت پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي محلول (S-NSP) در جو بدون پوشينه همبستگي معني داري (p<0.01، P2-0.92) مشاهده شد. در آزمايشي که در قالب طرح کاملا تصادفي و با روش فاکتوريل (3×6) با 6 تکرار اجرا شد. شش جيره غذايي حاوي: صفر، 20، 30، 40، 50 و 60 درصد جو بدون پوشينه هر کدام با سه سطح آنزيم بيوفرم با فعاليت بتا - گلوکوناز و زايلاناز به ترتيب 550 و 800 واحد به ازاي هر گرم (صفر، 0.5 و 1 گرم در کيلوگرم جيره غذايي) بر روي 220 قطعه مرغ تخمگذار مورد استفاده قرار گرفت و عملکرد توليد اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که مصرف سطوح مختلف جو بدون پوشينه در جيره غذايي مرغان تخمگذار، اثرات متفاوت و معني داري را بر عملکرد تخمگذاري و صفات کيفي تخم مرغ داشت اما در مجموع جيره غذايي حاوي بيشترين ميزان جو بدون پوشينه بازده بالاتري را نشان داد. کاربرد آنزيم چه به تنهايي و چه در تقابل با سطوح جو بدون پوشينه اثر معني داري در بر نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 173
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی