نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير کنجاله کلزا بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر کنجاله کلزا بر پروتئين تام، آلبومين، کلسترول، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، الکالين فسفاتاز (ALP) و لاکتات دهيدروژناز (LDH) سرم خون جوجه هاي گوشتي، تعداد 160 قطعه جوجه گوشتي يک روزه تهيه و به چهار گروه مساوي 40 تايي و هر گروه در 4 تکرار ده تايي تقسيم شدند و تا سن 42 روزگي بترتيب با جيره پايه فاقد کلزا، جيره حاوي 15، 25 و 100 درصد کلزا بجاي کنجاله سويا تغذيه شدند. از هر گروه در سنين 14، 28 و 42 روزگي تعداد 5 قطعه جوجه به صورت تصادفي انتخاب و از وريد بال آن ها خونگيري بعمل آمد و پارامترهاي فوق الذکر به روش هاي متداول آزمايشگاهي به وسيله دستگاه خودکار بيوشيمي آناليز مورد سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل از آناليز آماري نشان داد که اختلاف معني داري بين گروه هاي مصرف کننده کلزا و کنترل از نظر پارامترهاي مورد مطالعه در 14 روزگي ديده نمي شود (P>0.05). همچنين در سن 28 روزگي ميزان ALT در گروه دريافت کننده جيره حاوي 100 درصد کلزا در مقايسه با گروه کنترل و گروه دريافت کننده جيره حاوي 25 درصد کلزا و ميزان AST در گروه دريافت کننده جيره حاوي 100 درصد کلزا درمقايسه با گروههاي ديگر بطور معني داري بالاتر مي باشد (P<0.05). در سن 42 روزگي ميزان کلسترول در گروه دريافت کننده جيره حاوي کلزا به ميزان 25 درصد در مقايسه با گروه کنترل و ميزان ALT در گروه هاي دريافت کننده جيره حاوي کلزا به ميزان 15 درصد، بطور معني داري نسبت به ديگر گروه ها بالاتر مي باشد (P<0.05). در مجموع و با توجه به نتايج به دست آمده در اين مطالعه شايد بتوان گفت کلزا تاثير پايداري بر روي پارامترهاي اندازه گيري شده نداشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خواجه، غ.، و راسخ، ع.، و میاحی، م.، و مدرسی، م. (1387). تاثیر کنجاله کلزا بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 4(3 (مسلسل 20)), 31-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87990Vancouver : کپی

خواجه غلامحسین، راسخ عبدالرحمان، میاحی منصور، مدرسی مهدی. تاثیر کنجاله کلزا بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1387 [cited 2022May17];4(3 (مسلسل 20)):31-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87990IEEE : کپی

خواجه، غ.، راسخ، ع.، میاحی، م.، مدرسی، م.، 1387. تاثیر کنجاله کلزا بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 4(3 (مسلسل 20)), pp.31-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87990. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی