نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت کنترل عفونت در مطب هاي دندانپزشکي شهر بندرعباس در سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اجراي برنامه هاي کنترل عفونت براي پيشگيري از انتقال ميکروب ها از بيماران به کارکنان و ساير بيماران ضروري است. اين برنامه ها با ارزيابي عوامل خطرساز شروع و با طراحي و به کارگيري روش هاي مناسب جهت حذف اين عوامل پايان مي يابد، مطالعه حاضر در راستاي تعيين وضعيت کنترل عفونت در مطب هاي دندانپزشکي خصوصي شهر بندرعباس اجرا گرديد.روش کار: اين مطالعه مقطعي در يک دوره زماني 6 ماه در 60 مطب دندانپزشکي فعال بندرعباس انجام گرفت. جهت گردآوري داده ها، پرسشنامه 46 سوالي کنترل عفونت تکميل شد. پس از تکميل پرسشنامه ها، با استفاده از شاخص هاي ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t و بهره گيري از نرم افزارهاي Excel و SPSS، داده هاي جمع آوري شده تجزيه و تحليل گرديد.نتايج: در مجموع 75.3% از دندانپزشکان عليه هپاتيت B واکسينه نشده بودند و يا از تشکيل آنتي بادي اطمينان نداشتند. هشتاد درصد از وسايل حفاظت فردي قابل قبول و 15% هميشه از دهانشويه استفاده مي کردند. پاسخ به سوال مربوط به شستن صحيح دست ها قبل از شروع کار، نحوه کنترل عفونت هاي زيرجلدي و انجام گردش آب در مسيرهاي يونيت دندانپزشکي به ترتيب در 56.7%، 34% و 53.3% مثبت بود. 74% از دندانپزشکان از نحوه صحيح استريليزاسيون وسايل و 50% آنها از استريل ماندن وسيله تا قبل از استفاده از آن اطمينان داشتند. در دندانپزشکان زن و مرد به ترتيب ميانگين نمره آگاهي 1.73±10.1 و 1.79±11.1: نمره عملکرد 1.40±14.4 و 1.26±13.6 و شرايط بهداشت محيط مطب ها 1.13±16.6 و 1.26±16 (از نمره کل 20) بود.نتيجه گيري: در تحليل کيفي نمرات، سطح دانش و عملکرد دندانپزشکان متوسط، و شرايط بهداشت محيط مطب ها خوب ارزيابي شد. با توجه به ارتباط بين دو پارامتر ميزان آگاهي و عملکرد، مي توان با ارتقاي آگاهي دندانپزشکان از طرق مختلف به بهبود عملکرد آنها در زمينه کنترل عفونت کمک نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی پور، و.، و عراقی زاده، ع.، و دیندارلو اینالو، ک.، و رضایی، ل. (1387). وضعیت کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس در سال 1385. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 12(2), 115-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87943Vancouver : کپی

علی پور ولی، عراقی زاده عبدالمهدی، دیندارلو اینالو کاووس، رضایی لیلا. وضعیت کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس در سال 1385. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1387 [cited 2022May25];12(2):115-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87943IEEE : کپی

علی پور، و.، عراقی زاده، ع.، دیندارلو اینالو، ک.، رضایی، ل.، 1387. وضعیت کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس در سال 1385. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 12(2), pp.115-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87943. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی