برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر متقابل نيتروژن و بور بر رشد و غلظت نيتروژن و بور در برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

نيتروژن معمولا در زمين هاي زراعي و غير زراعي ايران به علت نبود ماده آلي کافي در خاک کم است. از طرف ديگر سميت بور عمدتا در مناطق خشک و نيمه خشک اين کشور جايي که خاک ها يا آب هاي آبياري حاوي ميزان نسبتا بالايي از اين عنصر هستند، شايع است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد که افزودن برخي عناصر مانند نيتروژن تاثير سوء سطوح بالاي بور را کاهش مي دهد. جهت بررسي برهمکنش بور و نيتروژن بر رشد و ترکيب شيميايي برنج آزمايش گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با شش سطح بور (صفر، 2.5، 5، 10، 20 و 40 ميلي گرم در کيلوگرم خاک به صورت اسيد بوريک) و چهار سطح نيتروژن (صفر، 75، 150 و 300 ميلي گرم در کيلوگرم خاک به صورت اوره) با سه تکرار در يک خاک آهکي انجام شد. کاربرد بور سبب کاهش وزن خشک قسمت هوايي گرديد و با مصرف نيتروژن سميت بور به ويژه در سطوح پايين آن کاهش يافت. به علاوه افزودن بور غلظت بور و نيتروژن را در قسمت هوايي برنج افزايش داد. مصرف نيتروژن غلظت نيتروژن را افزايش ولي غلظت بور در گياه کاهش داد. غلظت نيتروژن و غلظت کلروفيل اندازه گيري شده به روش شيميايي با افزايش قرائت کلروفيل متر سير صعودي دارند. غلظت کلروفيل با افزايش سطح بور کاهش يافت. افزودن نيتروژن غلظت کلروفيل را افزايش و تاثير سوء سطوح بالاي بور بر اين پارامتر را کاهش داد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در خاک هاي با بور بالا، کاربرد نيتروژن با کاهش اثرات سوء سميت بور رشد برنج را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی