برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1387 , دوره  15 , شماره  5 ; از صفحه 191 تا صفحه 202 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه آزمايشگاهي اثر تراز آب مخزن و مشخصات هيدروليکي و رسوبي دهانه ورودي مخزن بر سرعت پيشروي دلتا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

اين تحقيق جهت بررسي پديده رسوب گذاري به صورت دلتا در مخازن سدها با استفاده از انجام آزمايش در يك فلوم آزمايشگاهي صورت گرفته است. رسوب گذاري به صورت دلتا در مخزن، تابع متغيرهايي از جريان، رسوب، هندسه رودخانه و مخزن مي باشد. در اين پژوهش اثر برخي از اين متغيرها شامل دبي جريان آب و رسوب در رودخانه، عمق آب در مخزن و زاويه بازشدگي بخش ابتدايي مخزن بر نحوه شکل گيري و پيشروي دلتا در مخزن و در طول فرآيند مورد مطالعه قرار گرفته است. تغييرات زماني بالا آمدگي بستر و ميزان پيشروي پايه و تاج دلتا در مقاطع مختلف مشاهده و اندازه گيري شد. نتايج آزمايشگاهي به دست آمده از هر يک از آزمايش ها نشان داد كه ميزان پيشروي تاج دلتا با يک تابع نمايي با نماي 624/0 قابل پيش بيني است. زاويه ايستايي مصالح رسوبي که شامل ذرات پودر سيليس با متوسط اندازه 1 ميلي متر بود، در حالت مستغرق بين 30 تا 40 درجه تعيين گرديد. با استفاده از آناليز ابعادي و تحليل داده هاي حاصل از آزمايش ها و با به کارگيري نرم افزارSPSS ، مدل رگرسيون خطي چند متغيره براي پيشروي پايه و تاج دلتا به صورت تابعي از چهار متغير بدون بعد زمان، دبي جريان، دبي رسوب و عمق آب در مخزن به دست آمد. با توجه به پيش بيني ضعيف مدل رگرسيون خطي در شرايط ابتدايي پيشروي، يک مدل نمايي براي اين محدوده مورد ارزيابي قرار گرفت. لذا مدل ترکيبي با تلفيق مدل رگرسيون خطي و مدل نمايي به ترتيب براي شرايط ابتدايي و پس از آن مورد توجه قرار گرفت. آناليز آماري مدل ترکيبي نشان داد که ميانگين و انحراف معيار شاخص نسبت اختلاف (l) براي پايه به ترتيب برابر با 99/0 و 139/0 و براي تاج برابر با 005/1 و 211/0 مي باشد که گوياي دقت مدل مي باشد. تحليل حساسيت مدل ترکيبي نشان داد که شاخص l براي پايه و تاج به تغييرات عمق آب در مخزن و دبي آب حساس نيست. ليکن اين شاخص براي پايه نسبت به مقادير زياد دبي رسوب و براي تاج به مقادير کم دبي رسوب وابسته است. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مامی زاده، ج.، و بنی هاشمی، م.، و ایوب زاده، س.، و صالحی نیشابوری، س.، و جمشیدی، ف. (1387). مطالعه آزمایشگاهی اثر تراز آب مخزن و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی دلتا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 15(5), 191-202. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87766Vancouver : کپی

مامی زاده جعفر، بنی هاشمی محمدعلی، ایوب زاده سیدعلی، صالحی نیشابوری سیدعلی اکبر، جمشیدی فرشید. مطالعه آزمایشگاهی اثر تراز آب مخزن و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی دلتا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1387 [cited 2021September23];15(5):191-202. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87766IEEE : کپی

مامی زاده، ج.، بنی هاشمی، م.، ایوب زاده، س.، صالحی نیشابوری، س.، جمشیدی، ف.، 1387. مطالعه آزمایشگاهی اثر تراز آب مخزن و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی دلتا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 15(5), pp.191-202. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87766. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی