برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1386 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 22 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي حساسيت و ويژگي زنجيرهاي مارکوف مرتبه اول و دوم به عنوان رويکرد آماري جهت پيشگويي ژن در DNA دو رشته اي ژنوم ويروسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیواستاتیستیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

گسترش رو به رشد اطلاعات مربوط به تواليهاي درشت مولکولهاي زيستي کاربرد علم آمار را براي مدلبندي و برآورد نوع کارکرد آنها بيش از پيش نموده است. در اين مقاله حساسيت و ويژگي مدلهاي مارکوفي مرتبه اول و دوم در شناسايي توالي ژني در طولds  DNA ويروسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي اين کار دو رويکرد براي تخمين هر يک از پارامترهاي زنجير مارکوف يعني «ماتريس احتمالهاي تغيير وضعيت» و «احتمال اوليه» به کار برده ايم که با وجود دو مدل مارکوف مورد نظرمان هشت الگوريتم ژنياب بدست آمده است. براي مقايسه حساسيت و ويژگي الگوريتمها از تحليل اندازه هاي تکرار شده با سه عامل (مدل مارکوف، نوع انتخاب توالي و نوع برآورد ماتريس تغيير وضعيت) استفاده نموديم. نتايج حاکي از بيشتر بودن حساسيت و ويژگي مارکوف مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول بود (p<0.001). با اين حال نتايج نشان دادند که با وارد کردن متغيرهاي کمکي «تعداد ژنها بخش بر طول ژنوم» و «فراواني نسبي نوکلئوتيدهاي (A&T) و (C&G)» به مدل، تفاوت در حساسيت مارکوفهاي مرتبه اول و دوم از نظر آماري معني دار نشدند (به ترتيب P-Valueهاي (0.120, 0.071, 0.407 و نيز با ورود دو متغير «فراواني نوکلئوتيدهاي موجود در ناحيه هاي ژني شناخته شده به طول ژنوم ويروس» و «فراواني نسبي نوکلئوتيدهاي (A&T)» به مدل نتايج نشان داد که تفاوت در ويژگي مارکوفهاي مرتبه اول و دوم از نظر آماري معني دار نشدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی