برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مورفومتريک اجزاي مختلف مخچه و مقايسه آنها بر حسب سن و جنس در افراد سالم به وسيله MRI

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

هدف: تعيين و ثبت ابعاد قسمتهاي مختلف مخچه و مقايسه آنها بر حسب سن و جنس در افراد سالم به وسيله (Magnetic Resonance Imaging) MRI.
مواد و روشها: در اين پژوهش که به روش مشاهده اي انجام شد، 300 فرد سالم از ميان افرادي که براي انجام MRI به مرکز تصويربرداري بيمارستان امام رضا در شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند، مطالعه شدند. شرط ورود به اين مطالعه براي افراد، تاکيد پزشکان مرکز مبني بر سلامت فرد و عدم وجود ضايعات پاتولوژيک در مغز بر اساس تصاوير به دست آمده از MRI مغز آنها بود. پس از انجام تصويربرداري، توسط سيستم اندازه گيري خود دستگاه، ابعاد قسمتهاي مورد نظر در مخچه بر حسب سن و جنس محاسبه و ثبت شد. داده ها در گروه هاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون Rot ضريب همبستگي و رگرسيون و در سطح معني داري (P<0.05) تجزيه و تحليل آماري شدند.
يافته ها: به طور کلي ميانگين اندازه اجزاي مورد بررسي بر حسب واحد ميلي متر به اين ترتيب بود: طول نيمکره راست مخچه 2.33±61.68، طول نيمکره چپ مخچه 1.95±61.83، ارتفاع نيمکره راست مخچه 2.06±39.58، ارتفاع نيمکره چپ مخچه 1.87±39.56، عرض نيمکره راست مخچه 1.67±49.25، عرض نيمکره چپ مخچه 1.67±49.20، عرض مخچه 3.00±98.48، ارتفاع ورميس 2.50±43.13، طول قسمت فوقاني ورميس 1.46±25.60، طول قسمت تحتاني ورميس 1.546±17.59، ارتفاع قسمت خلفي ورميس 1.74±21.83، طول پيراميد ورميس 1.12±9.16.
نتيجه گيري: تمام قسمتهاي مخچه به جز طول پيراميد و ارتفاع قسمت خلفي ورميس در مردان بزرگتر از زنان است. همچنين قسمتهاي بيشتري از مخچه مردان نسبت به زنان با تغييرات سني رابطه معني دار دارند که هر قسمت از الگوي خاصي نسبت به تغييرات سني پيروي مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی