برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) در بهبود عملكرد بيمارستان دکتر شيخ مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مدیریت اطلاعات بهداشتی - درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: سيستم اطلاعات بيمارستاني نه تنها موجب بهبود عملكرد و تصميم گيري بهتر مي شود، بلكه با ارايه اطلاعات و سوابق بيمار به ارايه كنندگان خدمات در تصميم گيري هاي بهداشتي - درماني نيز نقش به سزا و موثري دارد. هدف از اين مطالعه، شناخت قابليت هاي سيستم اطلاعات بيمارستاني و تعيين نقش آن در عملكرد بيمارستان ها بود.
روش بررسي: اين پژوهش كاربردي و تطبيقي - تحليلي در تنها بيمارستاني كه سيستم اطلاعات بيمارستاني در آن پياده شده بود و امكان مطالعه اين سيستم و نيز سيستم دستي وجود داشت، انجام شد. ابزار پژوهش شامل چند پرسش نامه جهت جمع آوري داده هاي مربوط به مدت زمان انجام فرآيندها و يک چك ليست براي جمع آوري داده هاي مربوط به هزينه هاي بيماري هاي مورد مطالعه از پرونده هاي بيماران بود. روايي و پايايي اين ابزار بررسي گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي (محاسبه ميانگين و درصد) و آزمون
t-test انجام گرفت.
يافته ها: با استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستاني، ميانگين مدت اقامت بيماران با تشخيص هاي مختلف،
6.56 روز كاهش نشان مي داد و ميانگين کل هزينه بيماري هاي مورد بررسي معادل 772604 ريال افزايش يافته بود؛ در مدت زمان انجام فرآيند درخواست و پاسخ دهي آزمايشات 13 دقيقه، در مدت زمان فرآيند پذيرش بيماران، 2 دقيقه، و در مدت زمان انجام فرآيند تسويه حساب در سيستم كامپيوتري، 260 دقيقه كاهش مشاهده مي شد.
نتيجه گيري: يافته هاي مربوط به بررسي فرآيندهاي مقايسه اي بين دو سيستم دستي و اطلاعات بيمارستاني نشان داد كه با استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستاني كاهش زماني چشمگيري در فرآيندهاي موثر بر مدت اقامت بيماران صورت پذيرفته و موجب بهبود عملكرد بيمارستان شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 699
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی