5 SID.ir | تعيين اثرات انالاپريل و لوزارتان بر روي آسيب DNA سلولي در بيماران پيوند کليه اي با پلي مورفيسم هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين اثرات انالاپريل و لوزارتان بر روي آسيب DNA سلولي در بيماران پيوند کليه اي با پلي مورفيسم هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کاربردی- دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: از آنجاييکه فعاليت بالاي سيستم رنين- آنژيوتانسين منجر به افزايش ميزان استرس اکسيداتيو مي شود، در اين مطالعه اثرات انالاپريل و / يا لوزارتان بر کاهش آسيب اکسيداتيو DNA سلولي مطابق با پلي مورفيسم هاي اين سيستم بررسي شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه، بعد از تعيين پلي مورفيسم هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين شامل آنزيم مبدل آنژيوتانسين
(I/D)، آنژيوتانسينوژن (M235T) و رسپتور نوع 1 آنژيوتانسين A1166C )II) توسط PCR، 64 بيمار پيوند کليه اي به صورت تصادفي در يکي از چهار گروه ذيل قرار گرفتند: گروه اول و دوم به ترتيب شامل 13 و 20 بيمار با داروهاي انالاپريل (10 ميلي گرم) و لوزارتان (50 ميلي گرم) مجموعا به مدت 4 ماه درمان شدند. گروه سوم به عنوان کنترل مثبت شامل 13 بيمار هر دو داروي ذکر شده را با همان دوز دريافت نموده و در نهايت گروه آخر (18 بيمار) به عنوان کنترل منفي هيچ دارويي را دريافت نکردند. قبل و بعد از دو و چهار ماه درمان، سطوح OHdG-8 و مالون دآلدهيد به ترتيب به عنوان بيومارکرهاي آسيب DNA سلولي و پراکسيداسيون ليپيدي از طريق روشهاي الايزا و کلرومتريک با استفاده از سرم بيماران مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: سطوح
OHdG-8 به طور معني داري تنها در گروههاي کنترل مثبت (از 6.07±1.1 ng/ml به (P=0.000, 3.60±1.1 ng/ml و لوزارتان (از 5.30±0.86 ng/ml به (P=0.3, 001.60±0.47 ng/ml کاهش يافت. ژنوتيپ DD پلي مورفيسم آنزيم مبدل آنژيوتانسين در مقابل ژنوتيپ غيرDD و ژنوتيپ CC رسپتور نوع 1 آنژيوتانسين II در مقابل ژنوتيپ غير CC از ميزان بالاي OHgG-8 برخوردار بودند (به ترتيب P=0.002, P=0.002). تنها ژنوتيپ TT در مقابل ژنوتيپ غير TT آنژيوتانسينوژن نقش موثري در ميزان پاسخ آنتي اکسيداتيو اين داروها داشت (P=0.01). يک ارتباطي بين سطوح آسيب DNA سلولي و مالون دآلدهيد قبل و بعد از مداخله وجود داشت (به ترتيب (P=0.006, r=0.35, P=0.000, r=0.48.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده اثرات آنتي اکسيداتيو درمان ترکيبي انالاپريل و لوزارتان و همچنين درمان منفرد با لوزارتان بر روي آسيب
DNA مطابق پلي مورفيسم هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين ميباشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی