برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير الگويي از مهارت آموزي بر مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پرستاري با بيماران رواني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان شریعتی، تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: اثرات آموزش مهارت هاي ارتباطي با الگويي خاص بر مهارت دانشجويان پرستاري در برقراري ارتباط با بيماران رواني كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اين پژوهش تعيين تاثير يك الگو براي آموزش مهارت هاي ارتباطي به دانشجويان پرستاري با بيماران رواني بود.
روش ها: اين پژوهش شبه تجربي با طرح پيش آزمون - پس آزمون بود كه 49 دانشجوي سال آخر پرستاري در دو گروه شاهد (24 نفر) و تجربي (25 نفر) در آن شركت نمودند. پس از اجراي پيش آزمون، مهارت هاي ارتباطي دانشجويان گروه هاي تجربي با الگوي در نظر گرفته شده براي آموزش مهارت هاي ارتباطي و دانشجويان گروه هاي شاهد با روش مرسوم به مدت 12 روز باليني تحت آموزش قرار گرفتند. در نهايت، پس از اتمام دوره آموزشي، ميزان پيشرفت مهارت هاي ارتباطي دانشجويان دو گروه مقايسه شد. براي جمع آوري داده ها از يك چك ليست تلفيقي استفاده و مهارت دانشجويان در مصاحبه با بيماران رواني مشاهده شد. نتايج با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمونهاي ويلكاكسون و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: دو روش آموزش مهارت هاي ارتباطي باعث ارتقاي مهارت ارتباطي دانشجويان با بيماران رواني شده بودند. در مقايسه دو روش، الگوي در نظر گرفته شده براي مهارت آموزي به صورت معني داري سطح بالاتري از مهارت هاي ارتباطي را در دانشجويان پرستاري ايجاد نموده بود.
نتيجه گيري: علي رغم اينكه مشخص شد كه الگوي در نظر گرفته شده براي مهارت آموزي تاثير زيادي در ارتقاي مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پرستاري دارد، اما با توجه به كم بودن شواهد در اين زمينه، انجام مطالعات بيشتر توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 248
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی