برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين عناوين و محتواي برنامه هاي آموزش مداوم پزشكان عمومي در پنج موضوع منتخب: تطبيق نظر صاحب نظران و گروه هدف؛ تجربه دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، میدان توحید، خیابان نصرت شرقی، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: يكي از مناسب ترين شيوه هاي نيازسنجي، سنجش نيازهاي فراگيران و تنظيم برنامه هاي آموزشي منطبق با نظرات آنان است. هدف اين مطالعه، تعيين عناوين و محتواي برنامه هاي آموزش مداوم پزشكان عمومي در پنج موضوع منتخب توسط دست اندركاران آموزش پزشكي و گروه هدف منطبق بر نيازهاي واقعي پزشكان عمومي براي تجديد نظر در برنامه ريزي آموزش مداوم كشور بود.
روش ها: در اين پژوهش مقطعي، كاربردي و توليد محصول، 700 پزشك عمومي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي استان تهران مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه اي شامل دو قسمت دموگرافيك و 80 سوال علمي در مورد آگاهي در زمينه پنج موضوع فارماكولوژي باليني، بيماري هاي پوست، مسموميت ها، اورژانس ها و پزشكي قانوني، با استفاده از ليست يا پيك آموزش ديده و ارجاع مستقيم به مطب ها ارسال و جمع آوري شد. براي گروه هدف در هر موضوع سه عنوان و جمعا پانزده محتواي آموزشي استاندارد تدوين گرديد.
نتايج: در گروه پزشكي قانوني، بين خبرگان و گروه مورد مطالعه تقريبا ارتباط كامل وجود داشت. در گروه پوست، پزشكي قانوني و اورژانس، بعضي از پنج اولويت اول دو گروه با هم تلاقي داشتند. در گروه فارماكولوژي هيچ تلاقي و اشتراك نظر بين خبرگان و گروه مورد مطالعه ديده نشد. در گروه مسموميت ها در سه انتخاب برتر بين دو نظر نيز هيچ اشتراك نظر ديده نشد.
نتيجه گيري: نيازهاي آموزشي واقعي پزشكان عمومي در دريافت اطلاعات جديد براي افزايش توانايي آنان در ارايه خدمات بهداشتي و سطح دانش ندانسته هاي علمي آنان با آنچه كه خبرگان و متخصصين تصور مي كنند، متفاوت است. طراحي محتوي آموزشي گروه هاي هدف بهداشتي، مبتني بر كاستي هاي واقعي دانش و عملكرد آنان بر اساس نظرسنجي و آگاهي سنجي علمي آنان صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی