برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نظرات پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان در مورد كاربردي بودن آموزش هاي دوره كارشناسي پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مایی، کمیته آموزش مرکز توسعه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، روبروی پارک مردم، همدان
 
چکیده: 

مقدمه: متناسب بودن برنامه آموزشي پرستاران با وظايف آنان بر بالين امري اجتناب ناپذير است. اين مطالعه به منظور بررسي نظرات پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي همدان پيرامون كاربردي بودن آموزش هاي دوره كارشناسي پرستاري صورت گرفت.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، 172 نفر پرستار دانش آموخته شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي همدان كه داراي شرايط و معيار هاي پژوهش بودند، انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي كه حاوي اطلاعات دموگرافيك و برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي پرستاري بود، استفاده گرديد. اين اطلاعات شامل دروس پايه، اصلي، تخصصي، كارآموزي و كارآموزي در عرصه دوره كارشناسي پيوسته پرستاري بود كه پس از تكميل آن توسط پرسنل پرستاري، با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بيشترين و كمترين ميانگين امتيازات در دروس پايه، به ترتيب متعلق به فيزيولوژي
(2.79) و آمار حياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري (1.62)، در دروس اصلي، داروشناسي (3.45) و اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها (2.58) و در دروس تخصصي، پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي 1 و (3.46) 3 و پرستاري بهداشت جامعه (2.34) 1 بود. بيشترين و كمترين ميانگين امتياز در كارآموزي، پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي (3.38) 1 و پرستاري بهداشت جامعه (2.33) بود. در خصوص كارآموزي در عرصه، بيشترين و كمترين ميانگين امتياز مربوط به دروس پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي 3 و (3.38) 4 و پرستاري بهداشت جامعه (2.35) بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه بر كاربرد دروس و كارآموزي هاي مربوط به پرستاري داخلي و جراحي، بيشتر از ساير دروس تاكيد شده و دروس زيربنايي مانند فيزيولوژي، آناتومي، داروشناسي، فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو نيز از ديدگاه پرستاران شاغل كاربرد داشته است، به نظر مي رسد كه لازمست در برنامه ريزي آموزش پرستاري به اين دروس توجه بيشتري شود. ضرورت مطالعات وسيع تر براي ارزيابي برنامه آموزش پرستاري دروس جديد و قديم توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزو، س.، و صفری، م.، و خداویسی، م.، و ترکمان، ب. (1387). نظرات پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد کاربردی بودن آموزش های دوره کارشناسی پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 8(2 (پیاپی 20)), 205-211. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87136Vancouver : کپی

برزو سیدرضا، صفری محمود، خداویسی مسعود، ترکمان بیتا. نظرات پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد کاربردی بودن آموزش های دوره کارشناسی پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1387 [cited 2021October28];8(2 (پیاپی 20)):205-211. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87136IEEE : کپی

برزو، س.، صفری، م.، خداویسی، م.، ترکمان، ب.، 1387. نظرات پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد کاربردی بودن آموزش های دوره کارشناسی پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 8(2 (پیاپی 20)), pp.205-211. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87136. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی