برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 239 تا صفحه 244 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط درد نواحي پشت و كتف ها با وضعيت انحناها و قدرت عضلات ستون فقرات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، پژوهشکده طب نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: درد ناحيه پشت يكي از بيماريهاي شايع در جوامع مختلف است كه عوامل گوناگوني مانند، سن، جنس، وزن تنه، قد، شغل، وضعيت فعاليت روزانه بر آن تاثير دارند. چون تغييرات زاويه قوس ناحيه پشت و قدرت عضلات نگهدارنده آن مي تواند سبب ايجاد استرس و درد در ستون فقرات پشتي و كتف ها شوند. هدف اين مقاله بررسي ارتباط درد نواحي پشت و كتف ها با وضعيت انحناها و قدرت عضلات ستون فقرات آن نواحي در گروههاي مورد بررسي است.
روش بررسي: مطالعه حاضر، مطالعه اي تحليلي مقطعي است كه طي يك سال در 3 مركز درماني فيزيوتراپي شهر تهران از طريق نمونه گيري سرشماري بر روي كليه مراجعه كنندگان به آن مراكز (1560 نفر) انجام گرفته است. افرادي كه با شكايت در نواحي پشت و كتف ها مراجعه كرده بودند بعنوان گروه مورد (509 نفر) و افرادي كه براي ساير درمانها مراجعه كرده و شكايتي از نواحي پشت و كتف ها نداشتند و از نظر سن، قد، و وزن مشابه گروه مورد بودند بعنوان گروه شاهد (951 نفر) در نظر گرفته شدند. براي گردآوري اطلاعات از وسايلي مانندخط كش قابل انعطاف، شيب سنج، شاقول، مقايسه قرينگي شانه ها، انجام تست عضلات نواحي پشت و كتف ها، و پرسشنامه اي 10سوالي استفاده شد. اطلاعات بعد از بدست آمدن دسته بندي شده و از طريق روشهاي آمار تحليلي، مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: از 1560 فرد مورد بررسي، ميزان 68.8% (1073) را زنان و 31.2% (487) را مردان تشكيل مي دادند. فاكتورهاي سن، ‌قد، و وزن در گروههاي مورد بررسي تفاوت آماري معني داري را نشان ندادند (P<0.05).
اما فاكتورهاي قوس ناحيه پشتي (افزايش از حد طبيعي) با (P=0.03)، اسكوليوز (P=0.04)، افتادگي شانه و كتف ها (P=0.04)، برنامه ورزشي منظم (P=0.05)، و قدرت عضلات پاراورتبرال و كتف و شانه ها (P=0.03)، تفاوت معني داري داشتند. از نظر فراواني، گروههاي مورد و شاهد بترتيب 86.9% و 8.9% قوس ناحيه پشتي،21.2% و 3.4% اسكوليوز، 34.3% و 9.6% افتادگي شانه و 23,7% و 5.12% نيز انحراف طرفي كتف ها را داشتند.
نتيجه گيري: بين درد نواحي پشت و كتف ها با وضعيت انحناها و قدرت عضلات ستون فقرات ارتباط معني داري وجود دارد. براي جلوگيري از ايجاد اين وضعيتها انجام آموزشهاي عمومي و اقدامات خود مراقبتي (مخصوصا براي خانمها و افراد جوان) ضروري بنظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 598
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی