نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ساخت خانواده و سبك دلبستگي در دختران فراري و اثر بخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است