برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 15 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوارض ديابت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهر شاهرود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، گروه علوم پایه
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه ديابت يكي از مهم ترين مشكلات بهداشتي - درماني و اقتصادي - اجتماعي جهان محسوب مي شود به گونه اي كه بيش از صد و هفتاد ميليون نفر در دنيا مبتلا به اين بيماري هستند. در كشور ما بالغ بر چهار ميليون نفر به اين بيماري مبتلا هستند. افراد ديابتي بيش تر از افراد عادي در معرض عوارضي چون نابينايي، حملات قلبي، نوروپاتي، نفروپاتي، بيماري هاي اندام تحتاني و قطع عضو هستند. لذا با توجه به اهميت شيوع ديابت و عوارض آن تصميم گرفته شد كه فراواني انواع ديابت و عوارض آن را در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهر شاهرود بررسي گردد تا با استفاده از نتايج اين تحقيقات بتوان با پيش گيري مناسب از عوارض ديابت تا حد امكان جلوگيري كرد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مي باشد كه بر روي 340 بيمار ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت انجام شد. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسش نامه و با توجه به موارد ثبت شده جمع آوري و داده هاي مورد نظر پس از ورود به نرم افزار
 SPSSبا استفاده از آزمون هاي c2 و t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده هاي کيفي با فراواني و درصد فراواني و داده هاي کمي با ميانگين و انحراف معيار بيان گرديد.
نتايج: از مجموع 340 بيمار ديابتي، 240 نفر زن و 100 نفر مرد بودند. ميانگين سني بيماران
50.2±15.2 سال بود. %87.9 بيماران ديابت نوعII  و %11.8 ديابت نوع I و %0.3 ديابت دوران بارداري داشتند. ميانگين مدت ابتلا به ديابت در بيماران 5.5 سال بود. هم چنين مدت ابتلا به ديابت در%51.2 بيماران کم تر از 5 سال بود. %77.4 از مبتلايان به ديابت تحصيلات كم تر از ديپلم داشتند. بين ديابت نوعII  و شاخص نمايه توده بدن و تحصيلات نيز ارتباط معني داري مشاهده گرديد. نتايج بيانگر آن است كه سابقه فاميلي مثبت در %44.1 بيماران مبتلا به ديابت نوع دو گزارش شده است. در بررسي عوارض ديابت مشاهده شد كه %77.3 از بيماران مبتلا به نوروپاتي، %13.9 نفروپاتي، %33.5 رتينوپاتي، %21.8 اختلالات گوارشي و %12.7 مشكلات در اندام ها (زخم پا، آمپوتاسيون اندام تحتاني و ...)، %18.6 بيماري قلبي – عروقي و %5.9 گواتر داشتند.
نتيجه گيري: نتايج حاكي از شيوع بالاي عوارض و عوامل خطر در بيماران ديابتي مي باشد. لذا براي كاهش عوارض، نياز به آموزش همگاني از طريق رسانه ها و آموزش چهره به چهره در افراد مراجعه كننده به كلينيك ديابت ضروري به نظر مي رسد تا از مشكلات بيماران، خانواده ها و جامعه كاسته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسیان، م.، و دلوریان زاده، م. (1386). بررسی عوارض دیابت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر شاهرود. مجله دانش و تندرستی, 2(4), 15-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86519Vancouver : کپی

عباسیان مریم، دلوریان زاده مهری. بررسی عوارض دیابت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر شاهرود. مجله دانش و تندرستی. 1386 [cited 2021November27];2(4):15-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86519IEEE : کپی

عباسیان، م.، دلوریان زاده، م.، 1386. بررسی عوارض دیابت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر شاهرود. مجله دانش و تندرستی, [online] 2(4), pp.15-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86519. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی