برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اشکال مختلف مخروط افکنه اي در اطراف توده کوهستاني ميشوداغ (شمال غرب ايران) با تاکيد بر نقش فعاليتهاي تکتونيکي کواترنر در ايجاد آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پژوهشی جغرافیا، دانشگاه تبریز، ایران
 
چکیده: 

در امتداد جبهه کوهستاني دامنه شمالي و جنوبي رشته کوهستاني ميشوداغ، واقع در شمال غرب ايران، مخروط افکنه هايي شکل گرفته اند که تشکيل آنها بي ارتباط با عوامل محيطي، از قبيل فعاليتهاي تکتونيکي نيست. در اين تحقيق، فعاليتهاي تکتونيکي در بخشهاي مختلف رشته کوهستاني ميشوداغ (37 مخروط افکنه کواترنري در قالب چهار گروه)، به عنوان مهمترين عامل ايجاد کننده فضاي مناسب براي رسوبگذاري فرض شده است و براي اثبات اين فرضيه و دستيابي به اهداف آن که همانا تعيين نقش فعاليتهاي تکتونيکي در ايجاد اشکال مخروط افکنه اي است، ابتدا مخروط افکنه هاي واقع در دو سوي کوهستاني و حوضه هاي مربوط شناسايي، و سپس ويژگيهاي مورفولوژيکي و شاخصهاي مورفومتري آنها از طريق کارهاي ميداني، تحليل نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي و تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي استخراج و ارتباط بين اين ويژگيها از طريق روشهاي آماري بررسي شده است. بررسيها نشان مي دهد که نقش فعاليتهاي تکتونيکي در کنترل سازوکارهاي موثر در مورفولوژي و مورفومتري سيستمهاي مخروط افکنه اي منطقه، نقشي دو گانه بوده است. اين فعاليتها از يک سو موجبات جا به جاييهاي تکتونيکي را در حوضه هاي آبريز فراهم کرده اند و از سوي ديگر، با ايجاد حرکات عمودي و راستالغز در پايکوههاي شمالي و جنوبي ميشوداغ، تفاوتهايي را در نوع فضاي رسوبگذاري در قسمتهاي مختلف منطقه مورد مطالعه پديد آورده اند. در کل، اثر اين فعاليتها بر سيستمهاي مخروطه افکنه اي منطقه به صورت تغيير در زاويه رفت و روب، ويژگيهاي نيمرخ طولي و عرض سطح، چند بخش شدگي، بريدگي راس، تشکيل خندقهاي فرسايشي، بالاآمدگي رسوبات کواترنري، تشکيل مخروط افکنه هاي تلسکوپي، ويژگيهاي ساختمان زيرين مخروط افکنه ها و همچنين در کشيدگي حوضه هاي آبريز تغذيه کننده، تغييرات شيب در جبهه کوهستاني، وجود آلومتري مثبت در رابطه بين مساحت مخروط افکنه ها و مساحت حوضه هاي آبريز در برخي از گروههاي مخروط افکنه اي و تشکيل حوضه هاي رسوبي جديد، ظاهر شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی