برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  61 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي منطقه اي منحني سنجه رسوب در اقاليم مختلف ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 

يكي از روش هاي برآورد رسوب بهره گيري از آمار ايستگاه هاي آبسنجي و برقراري رابطه بين دبي آب و دبي رسوب به عنوان منحني سنجه رسوب مي باشد. به دليل اهميت اين منحني ها در برآورد رسوب در ايران، و نبود اطلاعات و آمار كافي در حوزه ها در اين پژوهش سعي شده با تعيين و بررسي منحني هاي سنجه در برخي ايستگاه هاي داراي آمار، و در نظر گرفتن برخي عامل هاي موثر در توليد رسوب، تاثير و يا بي تاثيري اين متغيرها بر تغيير منحني هاي سنجه در هر اقليم به طور منطقه اي بررسي شود، تا از نتايج بدست آمده بتوان در حوزه هاي بدون آمار بهره گرفت. به اين منظور 29 ايستگاه هيدرومتري با پراكنش مناسب جغرافيايي در سطح كشور گزينش، و منحني سنجه آنها رسم شد. ايستگاه هاي ياد شده در چهار اقليم مرطوب، نيمه مرطوب، نيمه خشك و خشك منطقه بندي شدند و به منظور مقايسه منحني ها در هر اقليم بين درصد اراضي حساس به فرسايش، درصد پوشش گياهي و مساحت هر حوزه با شيب منحني ها روابط رگرسيوني برقرار شد. كه اين رابطه ها در اقليم مرطوب در سطح 95 درصد، در اقليم نيمه مرطوب در سطح 99 درصد و در اقليم خشك در سطح 90 درصد، معني دار بوده، و در اقليم نيمه خشك نيز رابطه معني داري بدست نيامد. نتايج بدست آمده حاکي از تاثير متغير هاي ياد شده بر تغيير شيب منحني هاي سنجه در سه اقليم مرطوب، نيمه مرطوب و خشک، و عدم تاثير اين متغيرها در اقليم نيمه خشک مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی