برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 9 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزش تشخيصي اندازه گيري طول كف پاي جنين بوسيله سونوگرافي با اندازه گيري طول فمور و بزرگترين ديامتر عرضي سر جنين در تعيين سن حاملگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان آریا، گروه رادیولوژی
 
چکیده: 

مقدمه: تخمين دقيق سن حاملگي يكي از مهمترين بررسي هاي دوران حاملگي مي باشد و تمام استراتژي هاي كنترل بارداري بر دانستن هر چه دقيقتر سن حاملگي بستگي دارد. علاوه بر متدهاي كلينيكي، بررسي سونوگرافي از طريق اندازه گيري پارامترهاي مختلف جنيني، براي تعيين سن حاملگي اهميت دارد. هدف اين مطالعه مقايسه ارزش تشخيصي اندازه گيري طول كف پاي جنين بوسيله سونوگرافي به عنوان يك پارامتر جديدتر با بزرگترين ديامتر عرضي سر جنين و طول استخوان ران در تعيين سن حاملگي در تريمستر دوم و سوم است.
روش كار: جامعه آماري 150 نفر خانم باردار درتريمستر دوم و سوم مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان 22 بهمن (وابسته به دانشگاه ازاد اسلامي) مشهد در سال 1386-1385 هستند كه تاريخچه قاعدگي منظم دارند. روش نمونه گيري به صورت غير تصادفي و پشت سر هم تا رسيدن به حجم نمونه مورد نظر با رعايت موارد حذف و شمول است. پس از انجام سونوگرافي سن حاملگي بر اساس ديامتر عرضي سرجنين، طول استخوان ران و طول كف پا به طور جداگانه برآورد شد و همراه با تاريخ آخرين قاعدگي بيمار ثبت شد. پس از تكميل پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر جمع آوري و با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون فيشر و تحليل واريانس آناليز شد.
نتايج: در اين مطالعه درتريمستر دوم حاملگي طول كف پاي جنين كمي دقيقتر از طول استخوان ران و ديامتر عرضي سرجنين بود ولي تفاوت آنها بسيار كم است. درتريمستر سوم حاملگي اندازه گيري طول كف پاي جنين و طول استخوان ران مختصري دقيقتر از اندازه گيري ديامتر عرضي سرجنين است ولي به طور كلي تفاوت معني داري ندارند.
نتيجه گيري: اندازه گيري طول كف پاي جنين در تخمين سن حاملگي در تريمستر دوم و سوم دقت تشخيصي تقريبا معادل با اندازه گيري ديامتر عرضي سر جنين و طول استخوان ران دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی