5 SID.ir | بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر واكنشهاي هيجاني نوجوانان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر واكنشهاي هيجاني نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، دانشکده پرستاری
 
چکیده: 

مقدمه: دوره نوجواني به عنوان دوره پر استرس در فرايند رشد شناخته مي شود. در طي اين دوره نوجوانان همزمان با تغييرات جسماني و شناختي، تغييرات عاطفي و هيجاني زيادي را تجربه مي كنند. بر اين اساس هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر واكنشهاي هيجاني نوجوانان پسر مقطع راهنمايي درشهر تهران بود.
روش: در يك مطالعه شبه تجربي، ميزان واكنشهاي هيجاني كليه دانش آموزان مقطع راهنمايي دو مدرسه دولتي يكي از شهركهاي تهران (
172=n) با استفاده از پرسش نامه DASS-21 اندازه گيري شد. دانش آموزاني كه واكنشهاي هيجاني آنها متوسط بود بطور تصادفي در دو گروه 30 نفره آزمون و شاهد جايگزين شدند و مهارتهاي زندگي طي 5 جلسه به گروه آزمون آموزش داده شد و پس از شش هفته از دو گروه پس آزمون بعمل آمد. سپس تجزيه تحليل اطلاعات با استفاده از آزمونهاي آماري يو من ويتني و كاي دو انجام گرفت.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه بين قبل و بعد از آموزش در بعد استرس، اضطراب و نمره كل واكنشهاي هيجاني تفاوت معني دار آماري وجود دارد ولي از نظر افسردگي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: در دوره نوجواني مي توان با استفاده از آموزش مهارتهاي زندگي ميزان استرس، اضطراب و بطور كلي واكنشهاي هيجاني نوجوانان را كاهش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 378
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی