برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 201 تا صفحه 208 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روان درمانگري رفتاري- شناختي با دارو درمانگري بر وضعيت روانشناختي و درمان افراد مبتلا به IBS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد، واحد بویین زهرا، گروه روانشناسی
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقايسه دو روش روان درمانگري رفتاري- شناختي با دارودرمانگري در درمان سندرم روده تحريك پذير (IBS) و ارتقاي سطح سلامت رواني افراد مبتلا به اين اختلال اجرا گرديد.
روش: در يك طرح شبه تجربي، 50 نفر از افراد مبتلا به
IBS از بين بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي گوارش با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و پس از ارزيابي اوليه با استفاده از مقياس ROM-II و ميزان سطح سلامت رواني با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R، بصورت تصادفي در دو گروه (دارو درمانگري به عنوان گروه كنترل و روان درمانگري رفتاري- شناختي به همرا ه دارو درمانگري به عنوان گروه آزمايشي) جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايشي طي 8 جلسه تحت روان درمانگري رفتاري- شناختي قرار گرفتند. سپس آزمودني هاي هر دو گروه مجددا با مقياس ROM-II و پرسشنامه SCL-90-R مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون t براي گروههاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه روش روان درمانگري رفتاري- شناختي به همراه دارو درمانگري، بيش از دارو درمانگري به تنهايي، در بهبود علايم
IBS موثر است و سطح سلامت رواني در گروه آزمايش بطور معناداري بيشتر از گروه كنترل بود.
نتيجه گيري: با توجه به نقش روان درمانگري رفتاري- شناختي به همراه دارو درمانگري در درمان بيماران مبتلا به
IBS پيشنهاد مي شود درمان اين بيماران به صورت تيمي مركب از متخصصان گوارش و متخصصان روانپزشكي و روانشناسي صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی