نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 209 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي برنامه آموزشي رفتارهاي سالم در نگرش دانشجويان نسبت به سوء مصرف مواد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: اين پژوهش با هدف كلي كاهش انگيزه جوانان دانشجو در گرايش به مصرف مواد مخدر با تغيير در نگرش آنان و ايجاد رفتارهاي سالم و كارآمد در جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد انجام شد.روش: روش پژوهش در دو سطح توصيفي- تحليلي و سطح تجربي است. از ميان 4000 نفر دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه علامه طباطبايي تعداد 60 نفر (24 دختر و 36 پسر) به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند و در مرحله دوم از بين دانشجويان گروه نمونه، نيمي از دانشجويان برنامه آموزشي «ساخت رفتارهاي سالم» را دريافت نمودند. ميزان اثر بخشي برنامه آموزشي با مقياس «نگرش نسبت به سوء مصرف مواد» ارزيابي شد. داده هاي پژوهش به كمك آزمون تحليل كوواريانس و تحليل واريانس چند متغيري و آزمون t تحليل گرديدند.نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد كه برنامه آموزشي «ساخت رفتارهاي سالم» موجب تقويت نگرش منفي نسبت به سوء مصرف مواد مي شود. تغيير نگرش منفي در سه حيطه شناختي، عاطفي و آمادگي براي عمل معنادار بوده است. مقادير ضرايب تعيين نشان داد كه آموزش «ساخت رفتارهاي سالم» بيشترين تاثير را در حيطه نگرش شناختي داشته است.نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر در اثر بخشي برنامه آموزشي ساخت رفتارهاي سالم در تغيير نگرش دانشجويان نسبت به سوء مصرف مواد با نتايج تحقيقات پيشين همسو مي باشد و اجراي اين برنامه آموزشي به شناسايي رفتار هاي پر خطر به منظور پيشگيري از سوء مصرف مواد در دانشجويان توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهرابی اسمرود، ف.، و هادیان، م.، و دائمی، ح.، و اصغرنژادفرید، ع. (1387). اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاری, 2(3), 209-220. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86151Vancouver : کپی

سهرابی اسمرود فرامرز، هادیان مینا، دائمی حمیدرضا، اصغرنژادفرید علی اصغر. اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاری. 1387 [cited 2022May17];2(3):209-220. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86151IEEE : کپی

سهرابی اسمرود، ف.، هادیان، م.، دائمی، ح.، اصغرنژادفرید، ع.، 1387. اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاری, [online] 2(3), pp.209-220. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86151. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی