برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  12 , شماره  45 (ب) ; از صفحه 659 تا صفحه 671 .
 
عنوان مقاله: 

واكنش هاي زراعي - فيزيولوژيك ماش (رقم پرتو) به تنش هاي شديد و خفيف خشكي در مراحل رشد رويشي و زايشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

تنش خشكي عمده ترين عامل محدود كننده رشد و نمو گياهان زراعي از جمله ماش [Vigna radiate (L.) wilczek] در مناطق خشك و نيمه خشك جهان است. اين تحقيق به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف تنش خشكي در مراحل مختلف رشد ماش بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك و ارتباط آن با عملكرد در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار، در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) در سال زراعي 83-1382 اجرا شد. تنش خشكي بر اساس درصد تخليه آب قابل استفاده خاك در دو مرحله رويشي و زايشي و در دو سطح خفيف و شديد اعمال شد. اندازه گيري صفات فيزيولوژيك در انتهاي مرحله رويشي و نيز در اواسط مرحله نيام دهي صورت گرفت. به طور كلي تنش خشكي در مراحل مختلف رشدي، ميزان فتوسنتز، هدايت روزنه اي و محتوي نسبي آب برگ را كاهش داد. اثر تنش خشكي در مرحله زايشي روي صفات ذكر شده محسوس تر بود. اعمال تنش شديد در مرحله رويشي منجر به افزايش بازده مصرف آب فتوسنتزي گرديد، ولي تنش در مرحله زايشي اين صفت را كاهش داد. به هر حال، اثر تنش خشكي بر شاخص سطح برگ و ماده خشك كل در مرحله رويشي بيش از زايشي بود. تيمارهاي رويشي اثر معني داري بر شاخص برداشت نداشتند، اين در حالي است كه تيمارهاي زايشي به ميزان زيادي آن را كاهش دادند. تيمارهاي تنش شديد رويشي و تنش شديد زايشي به ترتيب 9 درصد و 49 درصد عملكرد را نسبت به تيمار شاهد كاهش دادند. از اين رو انجام آبياري در مرحله زايشي عمدتا به دليل نياز بالا به مواد فتوسنتزي ضروري است. مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه براي حصول عملكرد بهينه در مناطق خشك و نيمه خشك، مي بايد آبياري در تمامي مراحل رشد، به ويژه در مرحله زايشي انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی