تري يدوتيرونين (T3)(Q3)(T4)" title="(Q3): تيروكسن (T4)">تيروكسن (T4)(Q3)موش صحرايي نر(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 142 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر برهمکنش گرلين و آگونيست سروتونين (R)-8-OH-DPAT بر ميانگين غلظت پلاسمايي هورمون هاي T3 و T4 در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات گذشته نشان داده اند كه گرلين فعاليت محور هيپوتالاموس – هيپوفيز - تيروئيد را مهار مي كند. گرلين موجب افزايش اشتها از طريق مسير Agouti Related Protein و نوروپپتيد Y، كاهش غلظت هورمون هاي تيروئيدي و مهار ترشح سروتونين از سيناپتوزوم هاي هيپوتالاموسي مي شود. از آنجا كه احتمال دارد سروتونين در تنظيم ترشح هورمون هاي تيروئيدي با گرلين بر هم كنش داشته باشد، هدف از اين تحقيق بررسي تاثير اين بر هم كنش بر روي ميزان هورمون هاي تيروئيدي مي باشد. اين يك مكانيسم پيشنهادي براي تعيين اثر سروتونين در كم كردن اثر گرلين مي باشد.
روش ها: در اين مطالعه
24 عدد موش صحرايي نر از نژاد Wistar به وزن 230-250 g به طور تصادفي به 3 گروه تقسيم شد. گروه ها 5 nmol گرلين، 20 nmol آگونيست سروتونين (R)-8-OH-DPAT و يا 5 nmol گرلين به همراه (R)-8-OH-DPAT 20nmol را در حجم ml 5 به مدت 3 روز از طريق بطن جانبي مغز دريافت كردند. نمونه هاي خوني از يك روز قبل از اولين تزريق تا يك روز پس از آخرين تزريق جمع آوري شدند و برش گيري از مغز جهت اطمينان از محل صحيح كانول گذاري صورت گرفت. پلاسماي خوني جهت تعيين ميزان هورمون هاي T3 و T4 به روش Radio Immunoassay آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد كه تزريق درون بطني گرلين و
(R)-8-OH-DPAT به ترتيب موجب كاهش و افزايش معني دار ميانگين غلظت پلاسمايي هورمون هاي تيروئيدي مي گردد (p<0.05) و نتايج بر هم كنش اين دو ماده نشان داد كه (R)-8-OH-DPAT تاثير مهاري بر اثر كاهشي گرلين روي هورمون هاي تيروئيدي دارد كه البته از لحاظ آماري معني دار نيست (p<0.05).
نتيجه گيري: گرلين سبب كاهش معني دار ميانگين غلظت هورمون هاي
T3 و T4 شده و آگونيست سروتونين در هنگام تزريق به همراه گرلين، به دليل غلبه گرلين، نتوانسته است اثر مهاري آن را بر غلظت T3 و T4 متوقف كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی