برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 399 تا صفحه 408 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات مخمر (ساکارومايسس سرويسيه) بر عملکرد و پارامترهاي بيوشيميايي سرم در جوجه هاي گوشتي مبتلا به آفلاتوکسيکوزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه
 
چکیده: 

کاهش اثرات آفلاتوکسيکوزيس در جوجه هاي گوشتي از طريق افزودن ساکارومايسس سرويسيه به جيره مورد آزمايش قرار گرفت. مخمر به مقدار يک گرم در کيلوگرم جيره به منظور ارزيابي کاهش اثرات منفي 1 و 2 ميلي گرم در کيلوگرم جيره آفلاتوکسين بر روي جوجه هاي گوشتي از سن 1 تا 42 روزگي اضافه گرديد. چهار صد و هشتاد قطعه جوجه گوشتي نر (سويه راس- 308) در قالب طرح کاملا تصادفي با شش جيره آزمايشي (1- شاهد (جيره پايه)؛ 2- جيره پايه + ساکارومايسس سرويسيه (1 گرم در کيلوگرم)؛ 3- جيره پايه + آفلاتوکسين (1 ميلي گرم در کيلوگرم)؛ 4- جيره پايه + آفلاتوکسين (1 ميلي گرم در کيلوگرم) + ساکارومايسس سرويسيه (1 گرم در کيلوگرم)؛ 5- جيره پايه + آفلاتوکسين (2 ميلي گرم در کيلوگرم)؛ 6- جيره پايه + آفلاتوکسين (2 ميلي گرم در کيلوگرم) + ساکارومايسس سرويسيه (1 گرم در کيلوگرم)؛ هر يک شامل چهار تکرار (20 قطعه در هر تکرار) قرار گرفتند. نتايج نشان داد در مقايسه با گروه شاهد تغذيه با جيره هاي غذايي حاوي آفلاتوکسين موجب کاهش معني دار وزن بدن و خوراک مصرفي و بازده مصرف خوراکي مي گردد. در مقايسه با شاهد، مقادير افزايش وزن، خوراک مصرفي و ضريب تبديل خوراک در اثر افزودن مخمر به جيره هاي حاوي آفلاتوکسين کاهش معني داري نداشت. غلظت کلسترول، پروتئين تام و آلبومين در گروه حاوي آفلاتوکسين کاهش معني داري داشت (P<0.05). در مقايسه با جوجه هاي گروه شاهد تغذيه جوجه هاي گوشتي با جيره هاي حاوي ساکارومايس سرويسيه و آفلاتوکسين (جيره 4 و 6) تغيير معني داري در غلظت کلسترول، پروتئين تام و آلبومين ايجاد نکرد. از ميان آنزيم هاي سرم غلظت لاکتات دهيدروژناز (LDH) و آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) تحت تاثير آفلاتوکسين افزايش معني داري داشت (P<0.05). در حالي که غلظت آنزيم آلکالين فسفاتاز در جيره حاوي آفلاتوکسين کاهش يافت (P<0.05). افزودن ساکارومايسس سرويسيه به جيره آلوده به آفلاتوکسين تغيير معني داري در غلظت آنزيم ها نسبت به گروه شاهد ايجاد نکرد. اين نتايج پيشنهاد مي کند که ساکارومايسس سرويسيه اثرات سوء آفلاتوکسين را کاهش داده و در حل مشکل آفلاتوکسيکوزيس در طيور بايستي مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی