برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  12 , شماره  45 (ب) ; از صفحه 379 تا صفحه 390 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برخي عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف بر عملكرد دانه و ديگر صفات زراعي كنجد در اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور بررسي تاثير سيزده تيمار كودي (به عنوان فاكتور اصلي) بر صفات زراعي دو رقم كنجد (به عنوان فاكتور فرعي) در يك آزمايش كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در اصفهان انجام شد. نتايج نشان داد كه هيچ يك از تيمارهاي كودي داراي عناصر غذايي N، P، K، Fe، Zn، Mn تاثير معني داري بر اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و روغن نداشتند، ولي مصرف هم زمان همه عناصر نسبت به تيمار شاهد موجب كاهش معني دار تعداد روز تا رسيدگي شد. اثر متقابل معني دار بين رقم و تيمارهاي كودي براي درصد روغن دانه نيز نشان داد كه مصرف عناصر غذايي N، P، K و NPK+Fe+Zn در توده مباركه و مصرف عناصر غذايي N+K در توده اردستان موجب كاهش معني دار درصد روغن دانه آنها گرديد و بقيه تيمارهاي كودهي تاثير معني داري بر درصد روغن دانه نداشتند. توده مباركه نيز به طور معني داري نسبت به توده اردستان از ارتفاع بوته بيشتر، تعداد دانه در كپسول بيشتر، وزن هزار دانه كمتر، عملكرد دانه در بوته و در هكتار بيشتر، درصد روغن در دانه كمتر و عملكرد روغن بيشتري برخوردار بود. عملكرد دانه در توده مباركه و اردستان به ترتيب 1646 و 1169 كيلوگرم در هكتار و درصد روغن دانه آنها به ترتيب برابر 52.88 و 53.81 بود. ضرايب هم بستگي و تجزيه رگرسيون نشان داد كه تغييرات عملكرد دانه بيشتر ناشي از تغييرات تعداد كپسول در بوته و تعداد دانه در كپسول بود و اين دو صفت از اجزاي اصلي عملكرد دانه در كنجد بودند. عملكرد روغن نيز هم بستگي بسيار بالايي را با عملكرد دانه نشان داد (**0.99=r)، ولي ضريب هم بستگي آن با درصد روغن دانه بسيار كم و غير معني دار بود (-0.10=r)، بنابراين اين طور استنباط مي شود كه عملكرد دانه عامل اصلي تعيين كننده عملكرد روغن بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی