برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سيتوژنتيکي برخي از جمعيت هاي گونه هاي ديپلوئيد جنس Onobrychis موجود در بانک ژن منابع طبيعي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 

جنس اسپرس با نام علمي Onobrychis از خانواده Fabaceae، داراي بيش از 342 گونه يك ساله و چند ساله است. بين گونه هاي آن از نظر مورفولوژي و كاريولوژي تنوع زيادي وجود دارد. براي بررسي تنوع كاريوتيپي با استفاده از سيستم آناليز تصويري، بذور 21 جمعيت متعلق به 14 گونه مختلف كشت و پس از جوانه زني، از مريستم انتهايي ريشه استفاده شد. تعداد كروموزوم پايه در جمعيت ها بين x=7 و x=8 متغير بود. دو نمونه از گونه هاي O.amoena وO.crista-galli  بترتيب داراي بيشترين و كمترين ارزش نسبي كروماتين بودند و دو نمونه از گونه هاي O.crista-galli با فرمول كاريوتيپي 2m+6sm و گونه O.aucheri با فرمول كاريوتيپي 8m نيز بترتيب نامتقارنترين و متقارنترين کاريوتيپ (از لحاظ تقارن درون کروموزومي) را نشان دادند. نمونه اي از گونهO.hohenackeriana  با داشتن بيشترين تغييرات بين كروموزومي از نامتقارنترين كاريوتيپ برخوردار بود. گونه مذکور به همراه جمعيتي از گونهO. gypsicola  برخلاف ساير جمعيت ها که در کلاس A قرار گرفته بودند كلاس B را بخود اختصاص داد که اين امر مويد عدم تقارن بين کروموزومي در آنها مي باشد. تجزيه واريانس بر اساس صفات کروموزومي در قالب طرح کاملا تصادفي نامتعادل با حداقل 3 تكرار، بيانگر اختلاف معني دار بين جمعيت ها از لحاظ كليه صفات كروموزومي در سطح %1 بود. با توجه به تنوع موجود در جمعيت ها، در تجزيه به مولفه هاي اصلي، دو مولفه اول و دوم، در مجموع بيش از 98 درصد از اين تنوع را توجيه نمودند بطوريکه در مولفه اول صفات طول كل كروموزوم، طول بازوي بلند و طول بازوي کوتاه و در مولفه دوم صفات، نسبت بازوها و شاخص سانترومري داراي بيشترين اهميت بودند. در تجزيه خوشه اي (Ward) با ضريب کوفنتيک (r=0.78) بر اساس صفات کاريوتيپي، جمعيت ها در چهار گروه متمايز قرار گرفتند بطوريکه كمترين فاصله بين دو جمعيت O.sintenisii (4384) و O. sintenisii (1183) و بيشترين فاصله بين دو جمعيت O. amoena (5786) و O. melanotricha (2863) مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسام زاده حجازی، س.، و ضیایی نسب، م. (1387). بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت های گونه های دیپلوئید جنس Onobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 16(2 (پیاپی 32)), 158-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85802Vancouver : کپی

حسام زاده حجازی سیدمحسن، ضیایی نسب مهدی. بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت های گونه های دیپلوئید جنس Onobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1387 [cited 2021October21];16(2 (پیاپی 32)):158-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85802IEEE : کپی

حسام زاده حجازی، س.، ضیایی نسب، م.، 1387. بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت های گونه های دیپلوئید جنس Onobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 16(2 (پیاپی 32)), pp.158-171. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85802. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی