برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي زيستي و رفتاري زنبور (Anisopteromalus calandrea (Hkward) (Hym.: Ptermoalidae، پارازيتوئيد سوسك چهار نقطه اي حبوبات (Callasobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae روي نخود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق ويژگي هاي زيستي و رفتاري زنبور پارازيتوئيد (Howard) (Hym.: Pteromalidae Anisopteromalus calandrae)  روي لارو سن چهار سوسك (F.)(Col.: Bruchidae Callosobruchus maculates) در شرايط آزمايشگاهي با دماي 1±25 درجه سانتي گراد، دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريكي و رطوبت نسبي 5±20 درصد بررسي گرديد. طول دوره پيش از ظهور حشرات كامل زنبور روي ميزبان 0.038 ±19.82 روز تعيين شد. دوره پيش از تخم ريزي در اين زنبور بسيار كوتاه بوده و حشرات ماده تقريبا بلافاصله پس از خروج از ميزبان قادر به تخم ريزي بودند. ميانگين طول دوره تخم ريزي و دوره پس از تخم ريزي به ترتيب 1.98±25.12 و 0.28 ±1.75 روز به دست آمد. طول دوران بلوغ حشرات ماده روي ميزبان 1.98±26.69 روز محاسبه شد. تعداد حشرات كامل توليد شده توسط هر فرد ماده در طول عمر 28.51±240 عدد و نسبت افراد ماده توليد شده روي ميزبان 46 درصد محاسبه گرديد. طول عمر زنبور نيز در چهار وضعيت مختلف بررسي شد كه در حضور عسل، لارو ميزبان، لارو ميزبان و عسل و بدون ميزبان و عسل به ترتيب 4.32±49، 1.98±26.69، 3.52±38.90 و 0.37±5.66 روز براي زنبور ماده و 1.5±10.64، 0.34±6.85، 0.52±841 و 0.28±5.59 روز براي زنبور نر محاسبه شد. واكنش تابعي زنبور نسبت به تراكم هاي مختلف لارو سوسك مطالعه گرديد. تجزيه داده ها در دو مرحله با نرم افزار SAS انجام شد. واكنش تابعي زنبور از نوع دوم بود. در آزمايش ترجيح ميزباني (سنين مختلف لاروي و شفيره سوسك چهار نقطه اي حبوبات) كه در دو وضعيت مختلف (ميزبان ها به صورت مخلوط و ميزبان ها به صورت جداگانه) انجام شد، مشخص گرديد كه در حالت اول زنبور پارازيتوئيد لاروهاي سن چهار ميزبان را به لاروهاي سنين پايين تر و شفيره و در حالت دوم لاروهاي سن چهار و شفيره را ترجيح مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ف.، و طالبی، ع.، و فتحی پور، ی. (1387). ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور (Anisopteromalus calandrea (Hkward) (Hym.: Ptermoalidae, پارازیتوئید سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callasobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae روی نخود. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 12(45 (الف)), 313-322. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85737Vancouver : کپی

کاظمی فاطمه، طالبی علی اصغر، فتحی پور یعقوب. ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور (Anisopteromalus calandrea (Hkward) (Hym.: Ptermoalidae, پارازیتوئید سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callasobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae روی نخود. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1387 [cited 2021October23];12(45 (الف)):313-322. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85737IEEE : کپی

کاظمی، ف.، طالبی، ع.، فتحی پور، ی.، 1387. ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور (Anisopteromalus calandrea (Hkward) (Hym.: Ptermoalidae, پارازیتوئید سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callasobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae روی نخود. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 12(45 (الف)), pp.313-322. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85737. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی