برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش كم آبي، ازدياد دي اكسيد كربن و اشعه ماوراي بنفش بر صفات كيفي برگ پرچم گندم دوروم (.Triticum turgidum L. var. durum Desf)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

خشكي، تابش ماوراي بنفش و افزايش غلظت دي اكسيدكربن، سه تنش عمده محيطي هستند كه آينده غذايي بشر را تحت تاثير قرار خواهند داد. اين پژوهش در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس تهران در سال 1385، به منظور بررسي صفات كيفي برگ پرچم گندم دوروم تحت تاثير سطوح مختلف دي اكسيدكربن (400 و 900 ميكرو مول بر مول هوا)، اشعه ماوراي بنفش (UV-A, B, C) و كمبود آب آبياري (به ميزان %60 ظرفيت مزرعه) اجرا گرديد. نتايج نشان داد كه با افزايش شدت اشعه ماوراي بنفش ميزان رنگدانه هاي آنتوسيانين، فلاونوئيدها و كاروتنوئيدهاي برگ گندم دوروم افزايش يافت. اما با افزايش غلظت گاز دي اكسيدكربن و كمبود آب ميزان آنها به طور معني داري كاهش يافت. در اين مطالعه اثر متقابل دي اكسيدكربن و مقدار آب آبياري بر ميزان آنتوسيانين و كربوهيدرات ها معني دار نبود. هم چنين اثر متقابل بين سه عامل مورد آزمايش بر مقادير آنتوسيانين، كاروتنوئيدها و كلروفيل a و a+b معني دار نشد. ميزان پروتئين هاي برگ با تنش كم آبي كاهش يافت. هم چنين با افزايش شدت تشعشع ماوراي بنفش و غلظت دي اكسيدكربن در شرايط تنش آبي ميزان پروتئين هاي محلول برگ گندم دوروم كاهش نشان داد. با توجه به نتايج فوق مي توان گفت كه رويداد سه تنش عمده محيطي در آينده با كاهش توليد رنگيزه هاي برگ و كاهش حفاظت گياه در برابر اثرات منفي اين تنش ها همراه با كاهش پروتئين هاي محلول برگ منجر به كاهش عملكرد كمي و كيفي رقم گندم مورد بررسي خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بلوچی، ح.، و مدرس ثانوی، س.، و امام، ی.، و برزگربفرویی، م. (1387). تاثیر تنش کم آبی, ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم (.Triticum turgidum L. var. durum Desf). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 12(45 (الف)), 167-181. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85717Vancouver : کپی

بلوچی حمیدرضا، مدرس ثانوی سیدعلی محمد، امام یحیی، برزگربفرویی محسن. تاثیر تنش کم آبی, ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم (.Triticum turgidum L. var. durum Desf). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1387 [cited 2021October24];12(45 (الف)):167-181. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85717IEEE : کپی

بلوچی، ح.، مدرس ثانوی، س.، امام، ی.، برزگربفرویی، م.، 1387. تاثیر تنش کم آبی, ازدیاد دی اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم (.Triticum turgidum L. var. durum Desf). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 12(45 (الف)), pp.167-181. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85717. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی