برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين قد، نمايه توده بدني اوليه و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان سخت در مراجعين به زايشگاه هاي دولتي شهر قم، سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: برخي از مشخصات مادري مانند قد، نمايه توده بدني و ميزان افزايش وزن دوران بارداري نقش مهمي در سرانجام بارداري دارند که مي توان به زايمان سخت به عنوان يكي از علل عمده مرگ مادران اشاره نمود. لذا نظر به نقش برخي از مشخصات فردي مادر بر عواقب بارداري، اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين قد، شاخص توده بدني اوليه و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان سخت در مراجعين به زايشگاه هاي دولتي شهر قم انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه که به صورت توصيفي- مقطعي به مدت 6 ماه انجام شد 4325 زن باردار آماده زايمان وارد مطالعه و در نهايت 325 زن داراي زايمان سخت تشخيص داده شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده كه از طريق مشاهده، مصاحبه و معاينه تكميل گرديد. داده ها توسط آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي مربع كاي، تي، ضريب همبستگي اسپيرمن، پيرسون و مدل رگرسيون در سطح معني داري
P<0.05 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بيشترين زايمان سخت در زنان باردار با قد کمتر از 150 سانتي متر (27.1%)، شاخص توده بدني اوليه بيش از 35 (17.5%) و افزايش وزن بيش از 16 کيلوگرم بوده است. بين زايمان سخت با قد، نمايه توده بدني اوليه و افزايش وزن در دوران بارداري ارتباط آماري معني داري مشاهده گرديد (P<0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه بين قد، نمايه توده بدني اوليه و ميزان وزن گيري در دوران بارداري با زايمان سخت ارتباط آماري معني داري را نشان داد. از آن جايي که تشخيص اختلالات زايماني يکي از مهم ترين راه هاي کاهش مرگ و مير مادري و جنيني است لذا مي توان از نتايج اين پژوهش در پيش بيني يک زايمان غيرطبيعي سود جست و جهت کاهش ابتلا به زايمان سخت و عوارض آن برنامه ريزي نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی