برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فناوري اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصيلي و آينده شغلي دانشجويان تربيت بدني (مطالعه موردي: دانشگاه کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
با توجه به قابليت فراگير و گستره پوششي اينترنت و انواع کارکردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي مختلف، استفاده از اين فناوري براي فراگيري دانش و مهارت، به ضرورتي اجتناب ناپذير در حوزه آموزش و پژوهش تبديل شده است. در اين ميان دانشگاه ها و دانشجويان اصلي ترين عوامل تاثير گذار و تاثير پذير از اين دانش اند و اهميت ويژه اي دارند. حوزه تحقيق فناوري اطلاعات، به طور عام و رشته تربيت بدني، به طور خاص، کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. به همين منظور بررسي وضعيت دانشجويان از نظر ميزان آگاهي و نوع استفاده آنان از اين فناوري جديد و اين که اين موضوع با چه عوامل ديگري مي تواند مرتبط باشد، در اين پژوهش بررسي گرديد. اين تحقيق از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان رشته تربيت بدني دوره کارشناسي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال تحصيلي 1385-1386 تشکيل مي دهند. روش نمونه گيري تمام شماري بود و تعداد 250 دانشجو در پژوهش مشارکت کردند. ابزار اين تحقيق پرسش نامه با سوالات پاسخ بسته، با طيف پنج ارزشي ليکرت بوده است. پايايي پرسش نامه از طريق آلفاي کرونباخ به دست آمد. روايي پرسش نامه با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه بررسي شد. از آزمون هاي آماري مرتبط شامل ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي استودنت گروه هاي مستقل با استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل آماري، SPSS نسخه 13 براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد سطح آگاهي اکثر دانشجويان (60%) از فناوري اطلاعات ضعيف و توجه برنامه ريزي اکثر دانشجويان (78%) نسبت به آينده شغلي آنان در حد متوسط است. به علاوه، يافته هاي پژوهش در بخش آزمون فرضيه ها نشان داد بين سطح آگاهي از فناوري اطلاعات، ارتباطات و عملکرد تحصيلي دانشجويان، رابطه مثبت و معناداري (p=0.037) وجود دارد ولي بين آگاهي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با آينده شغلي رابطه معناداري (p=0.059) مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فراهانی، ا.، و زارعی، م.، و شریفیان، ا. (1388). فناوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی (مطالعه موردی: دانشگاه کرمان). المپیک, 17(2 (پیاپی 46)), 101-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85528Vancouver : کپی

فراهانی ابوالفضل، زارعی مریم، شریفیان اسماعیل. فناوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی (مطالعه موردی: دانشگاه کرمان). المپیک. 1388 [cited 2022January24];17(2 (پیاپی 46)):101-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85528IEEE : کپی

فراهانی، ا.، زارعی، م.، شریفیان، ا.، 1388. فناوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی (مطالعه موردی: دانشگاه کرمان). المپیک, [online] 17(2 (پیاپی 46)), pp.101-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=85528. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 350 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی