برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين تعداد بهينه گروههاي اکولوژيک در طبقه بندي پوشش گياهي (مطالعه موردي: جنگل آموزشي - پژوهشي خيرودکنار نوشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

اين تحقيق در جوامع Alno-Fagetum orientalis، Carpino-Fagetum orientalis، Rusco-Fagetum orientalis و Fagetum orientalis بخشهاي نم خانه، گرازبن و چلير جنگل آموزشي پژوهشي خيرودکنار نوشهر انجام شده است. هدف از اين مقاله تعيين تعداد بهينه گروههاي اکولوژيک جوامع راش جنگل منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش تجزيه و تحليل گونه هاي معرف مي باشد تا در مطالعات بعدي اكولوژيك و تغييرات پوشش گياهي مورد استفاده قرار گيرد. از روش نمونه برداري طبقه بندي شده براي انتخاب محل قطعات نمونه استفاده شد و در هر جامعه گياهي در جهت هاي جغرافيايي مختلف اقدام به انتخاب قطعات نمونه گرديد كه در مجموع 120 قطعه نمونه از جوامع راش منطقه مورد بررسي برداشت شد. براي برداشت فلورستيک، در قطعات نمونه مربعي شکل به مساحت 400 مترمربع، پوشش گياهي در اشکوبهاي مختلف (درختي، درختچه اي و علفي) با استفاده از مقياسهاي براون- بلانکه ثبت گرديد. در اين بررسي از روش تجزيه و تحليل خوشه اي براي طبقه بندي پوشش گياهي استفاده شد كه در آن براي محاسبه ماتريس فاصله ها از روش سارنسون و براي ادغام خوشه ها از روش بتا انعطاف پذير استفاده مي شود. براي تعيين تعداد بهينه خوشه ها، روش تجزيه و تحليل گونه هاي معرف به همراه آزمون مونت کارلو بکار گرفته شد. نتايج نشان داد، در صورتي که در طبقه بندي پوشش گياهي جوامع راش منطقه مورد مطالعه حاصل از تجزيه و تحليل خوشه اي، چهار خوشه انتخاب گردد، تعداد گونه هاي معرفي که داراي ارزش معرف معني داري مي باشند، حداکثر خواهد بود. بنابراين چهار گروه به عنوان تعداد بهينه گروههاي اکولوژيک جوامع راش منطقه مورد مطالعه تعيين شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی