برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات فعاليت پراكسيداز طي فصول مختلف در برگ و سرشاخه .Eucalyptus viminalis Labill

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

اثر تغييرات فصلي در شكل ظاهري گياهان خزان كننده به خوبي قابل مشاهده است. علاوه بر اين، فرآيندهاي فيزيولوژيكي گياهان خزان كننده و همچنين گياهان هميشه سبز از فصلي به فصل ديگر دستخوش تغييراتي مي شوند. افزايش و كاهش شدت عواملي نظير درجه حرارت، خشكي و شوري موجب تغيير در فعاليت برخي آنزيمها مي شود. گياهان مي توانند با تغيير در ميزان فعاليتهاي آنزيمي، خود را با شرايط محيط سازگار نمايند. در اين پژوهش روند تغييرات فعاليت پراكسيداز در طول يك سال در سرشاخه ها و برگهاي گونه Eucalyptus viminalis مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور در پنج نوبت از سال از پايه هاي مطالعاتي نمونه برداري انجام گرفت. نمونه ها به خوبي ساييده و به نسبت يك به سه با محلول عصاره گيري مخلوط شدند. بعد از 24 ساعت عمل سانتريفوژ انجام و عصاره آنزيمي استخراج شد. فعاليت كمي پراكسيداز برگ و شاخه با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر و در طول موج 530 نانومتر مورد سنجش قرار گرفت. براي بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي معني دار بين تغييرات فعاليت پراكسيداز بين فصل ها، داده ها به كمك نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادند كه تغييرات فعاليت پراكسيداز در پايه هاي مختلف متفاوت بوده است. در ارديبهشت، تير و دي ماه فعاليت پراكسيداز پايه ها نزديك به هم بوده، ولي در شهريور و آبان ماه فعاليت پراكسيداز پايه ها اختلاف زيادي با يكديگر داشتند. در تمامي پايه ها از ارديبهشت به تير فعاليت پراكسيداز كاهش يافت و فعاليت پراكسيداز برگ در تمامي ماهها بيشتر از فعاليت شاخه بود. روند تغييرات فعاليت پراكسيداز پايه ها در برخي از ماهها داراي همبستگي معني دار منفي بود (a<0.05). هيچ گونه همبستگي معني دار بين تغييرات فعاليت پراكسيداز برگ و شاخه مشاهده نشد. با استفاده از نرم افزار JMP پايه هاي مطالعاتي از نظر فعاليت پراكسيدازي به سه دسته طبقه بندي شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی