برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  5 , شماره  1 (پياپي 9) ; از صفحه 5 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگيهاي روان سنجي، ساختار عاملي، نقطه برش باليني، حساسيت و ويژگي پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ-28) در بيماران ايراني مبتلا به اختلالات روانپزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع)، خیابان هشت بهشت، اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ويژگيهاي روان سنجي پرسشنامه سلامت عمومي در جمعيت ايراني و آماده سازي آن به عنوان يک ابزار غربالگري سلامت عمومي در جمعيت ايراني بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه روان سنجي، 80 بيمار روانپزشکي و 80 فرد بهنجار همتا سازي شده بود. ابزار شامل مصاحبه باليني روانپزشک بر اساس
DSM IV، پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه جمعيت شناختي بود. روش تحليل داده ها عبارت از تحليل عوامل، تحليل تمايزات، تحليل رگرسيون، همبستگي پيرسون، اسپيرمن - بران و تنصيف گاتمن بود.
يافته ها: با تحليل عوامل، 4 عامل در
GHQ-28 استخراج شد که سه عامل اول بيشترين مقدار واريانس را تبيين مي نمود. نقطه برش باليني، حساسيت، ويژگي، خطاي کلي طبق بندي به ترتيب 24 و 0.80 و 0.99 و 0.10 به دست آمد. ضريب روايي ملاکي 0.78 ضريب پاياني تنصيف 0.90 و آلفاي کرونباخ 0.97 به دست آمد.
نتيجه گيري: تحليل عوامل نشان داد 4 عامل اصلي زير بناي پرسشنامه سلامت عمومي است. چهار عامل داراي همبستگي دروني نيز هستند. بهترين نقطه برش باليني اين پرسشنامه 24 است که شاخصهاي روان سنجي بالايي را دارد. روايي ملاکي، روايي سازه و ضرايب پايايي به دست آمده نشان مي دهد يکي از معتبرترين آزمونهاي سرند سلامت عمومي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 418
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی