برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 20 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر عملكرد ايمني كارگران كك سازي ذوب آهن اصفهان در سال 1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 
چکیده: 

مقدمه: سالانه 3.5 ميليون نفر در جهان بر اثر حوادث تلف مي شوند كه خسارات ناشي از اين حوادث 500 ميليارد دلار اعلام شده است. آمار منتشر شده كشور امريكا نشان مي دهد كه در سال 1991 در اثر حوادث ناشي از كار مبلغي معادل 177.2 ميليارد دلار خسارت و 35 ميليون روز كاري از دست رفته به بار آمده است. حوادث را مي توان از طريق استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب پيشگيري كرد. براي اينكه اين وسايل موثر باشند بايد به طور مناسب انتخاب، پوشيده و نگهداري شوند. مدل بزنف يكي از مدلهاي مفيد براي تغيير رفتار در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. هدف مطالعه استفاده از مدل آموزشي تغيير رفتار براي افزايش استفاده از وسايل حفاظت فردي در کارگران کک سازي ذوب اهن اصفهان مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مداخله اي نيمه تجربي آينده نگر است و بصورت قبل و بعد اجرا شده است. در اين مطالعه، مداخله بصورت برنامه آموزشي كه بر اساس مدل بزنف طراحي شده بود بر روي 108 (مورد و شاهد) نفراز كارگران كك سازي ذوب آهن اصفهان انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري
SPSS استفاده شد.
يافته هاي پژوهش: يافته ها نشان مي دهد كه قبل از اجراي مداخله ميانگين نمره آگاهي، نگرش و عملكرد كارگران گروه مورد كمتر از ميانگين نمره آگاهي، نگرش و عملكرد بعد از مداخله بود و بعد از مداخله تفاوت معني داري در اين مورد ديده مي شود (
p-value=0.002) ولي در اين موارد تفاوتي در گروه شاهد ديده نشد (P-value=0.72). يك ماه بعد از مداخله نيز تفاوت معني داري در عملكرد دو گروه مورد و شاهد مشاهد شد (P-value=0.03).
بحث و نتيجه گيري: تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه مداخله آموزشي بر اساس مدل بزنف بر ميانگين نمره آگاهي، نگرش و عملكرد كارگران در رابطه با استفاده از وسايل حفاظت فردي موثر بوده است. و براي ارتقا ايمني يك شركت طراحي آموزشي بر اساس مدلهاي تغيير رفتار موثرتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی