برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي روش زنجيره اي پلي مرآز در تشخيص آلودگي آب به کلي فرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
چکیده: 

مقدمه: در تشخيص عوامل ميکروبي با استفاده از روش هاي ملکولي، تخليص کروموزوم مرحله بسيار مهمي است. در اين تحقيق با افزايش مدت زمان مرحله دناتوراسيون بدون تخليص کروموزوم باکتري، با تخريب سلول، تکثير DNA انجام مي شود.
روش کار: در اين مطالعه تجربي، رقت هاي 100/8 ، 100/4 ، 100/2 ، 100/1 ، 200/1 ، 400/1 ، 800/1 و 1600/1 از باکتري در آب مقطر تهيه گرديد. پس از آن باکتري ها به روش فيلتراسيون از نمونه جدا گرديد. بدون خالص سازي کروموزوم باکتري، با استفاده از روش زنجيره اي پلي مرآز و به کمک پرايمرهاي طراحي شده، ژن  16sRNAتکثير يافت. شناسايي آلودگي 15 حلقه چاه آب شهر اراک و مقايسه آن با روش MPN جهت بررسي حساسيت روش فوق انجام گرفت.
نتايج: کشت رقت هاي تهيه شده نشان دهنده تاييد تعداد باکتري ها در اين رقت ها بود. نتيجه واکنش زنجيره اي پلي مرآز رقت ها (پس از فيلتراسيون) نشان داد که اين سيستم قادر است وجود باکتري در اين رقت ها را شناسايي کند. علاوه بر آن مقايسه تشخيص آلودگي آب به دو روش MPN وPCR  انجام گرفته در اين تحقيق، نشان دهنده حساسيت بالاي روش اخير بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از اين بررسي حاکي از آن است که با روش مذکور علاوه بر اين که امکان بروز نتيجه منفي کاذب کمتر مي شود نياز به انجام مراحل سخت، پيچيده و وقت گير تخليص کروموزم نيز نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی