برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 17 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي توليد و زوال برگ در گياه گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد
 
چکیده: 

به منظور كمي سازي توليد و زوال برگ در گياه گندم، آزمايشي به صورت تجزيه مركب در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده علوم زراعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال 1384 اجرا گرديد. در اين تحقيق جهت ايجاد شرايط مختلف محيطي، تاريخ كاشت به عنوان محيط تلقي گرديد لذا تيمارهاي اين آزمايش شامل تاريخ هاي كاشت (1384.09.23، 1384.10.30 و 1384.12.02) و ارقام (آريا، اترك، كوهدشت، شيرودي، تجن، تارو و زاگرس) بودند. نتايج نشان داد كه در بين ارقام از نظر شروع برگ دهي، سرعت ظهور برگ و زمان خاتمه توليد برگ در ساقه اصلي اختلاف معني داري وجود ندارد اما سرعت توليد برگ در ساقه اصلي گياه گندم در بين تاريخ هاي كاشت 0.01 برگ بر درجه روز رشد بود. زوال برگ در ساقه اصلي به طور متوسط بعد از 475 درجه روز رشد شروع شد و با افزايش يك درجه روز رشد 0.07 درصد از برگ هاي ساقه اصلي زوال يافت. توليد برگ در بوته داراي دو مرحله بود و ارتباط نزديكي با توليد برگ در ساقه اصلي داشت. در مرحله اول به ازاي افزايش هر برگ در ساقه اصلي، يک برگ به كل برگ هاي بوته اضافه شد اما بعد از توليد سه برگ در ساقه اصلي مرحله دوم شروع شد و به ازاي افزايش هر برگ در ساقه اصلي 2.7 برگ به برگ هاي كل بوته اضافه گشت. زوال برگ در كل بوته ارتباط بسيار نزديكي با زوال برگ در ساقه اصلي داشت و داراي دو مرحله بود. در مرحله اول و دوم به ازاي پير شدن هر يك درصد از برگ هاي ساقه اصلي به ترتيب 0.83 و 1.03 درصد از كل برگ هاي بوته پير شدند. طول عمر متوسط هر برگ در بوته، حدود 616 درجه روز رشد بود. نتايج نشان داد كه توليد و زوال برگ در گياه گندم را مي توان در قالب معادلات مختلف به صورت كمي توصيف نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی