برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي جهش JAK2 V617F در بيماران ايراني مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو كلاسيك غير CML

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: جهش سوماتيك نقطه اي در ژن پروتئين تيروزين كيناز JAK2 (JAK2 V617F) باعث جابجايي G با T در اگزون 12 ژن JAK2 مي شود كه منجر به فعاليت خودبخودي پروتئين JAK2 و انتقال پيام غير وابسته به سيتوكاين مي گردد و در نتيجه باعث تكثير كلونال پيش سازهاي خونساز در MPNs مي شود. با توجه به اين كه تاكنون در ايران، هيچ گزارشي از جهش JAK2 V617F و اهميت آن در تشخيص بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو ارايه نشده است، مطالعه حاضر به منظور تعيين اين جهش انجام شد.
مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. در اين مطالعه جهش
JAK2 با روش نمونه گيري تصادفي ساده، در 100 بيمار با تشخيص جديد و يا در حال درمان مبتلا به بدخيمي هاي ميلوپروليفراتيو مورد ارزيابي قرار گرفت. گروه مورد مطالعه شامل بيماران مبتلا به پلي سيتمي ورا (44 نفر)، بيماران مبتلا به ميلوفيبروز اوليه (31 نفر) و بيماران مبتلا به ترومبوسيتمي اوليه (25 نفر) بودند. براي تعيين جهش، ابتدا DNA ژنوميك از بافي كوت تهيه شده از خون محيطي استخراج شد و تعيين جهش به روش واكنش زنجيره اي پلي مراز با آلل اختصاصي (Allele Specific PCR) انجام شد. براي تاييد نتايج، واكنش هضم آنزيمي (RFLP) به وسيله آنزيم محدودالاثر BsaXI صورت گرفت.
يافته ها:
72% (CI: %95 = 61-83) بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوئيدي مورد بررسي، داراي جهش بودند. با استفاده از واكنـش زنجيره اي پلي مراز با آلل اختصاصي و واكنش هضم آنزيمي، جهش JAK2 در 89% (CI: %95 = 78-100) بيماران پلي سيتمي ورا، 61% (CI: %95 = 22-100) بيماران ميلوفيبــروز اوليـه و 56% (CI: %95 = 12-100) بيماران ترومبوسيتمي اوليه وجود داشت.
نتيجه گيري: ميزان جهش ژن
JAK2 در گروه مطالعه، قابل مقايسه با نتايج گزارش شده قبلي مي باشد. بنابراين مي توان بر اساس معيارهاي تشخيصي سازمان بهداشت جهاني از واكنش زنجيره اي پلي مراز با آلل اختصاصي براي شناسايي اين جهش در بيماران ايراني مشكوك به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو Bcr-Abl منفي (MPNs) استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پوپک، ب.، و میرمنگره، ه.، و پورفتح اله، ع.، و شریفیان، ر.، و رضوانی، ح.، و الهی، ف.، و کیهانی، م.، و قدیانی، م.، و کاویانی، س.، و فراهانی، ک.، و یوسفیان، ا.، و جهانگیرپور، م.، و شمسیان، م. (1387). ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML. پژوهشی خون, 5(4 (پیاپی 21)), 237-245. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84885Vancouver : کپی

پوپک بهزاد، میرمنگره هاجر، پورفتح اله علی اکبر، شریفیان رمضانعلی، رضوانی حمیدرضا، الهی فاضل، کیهانی منوچهر، قدیانی مجتبی، کاویانی سعید، فراهانی کبری، یوسفیان ابوالفضل، جهانگیرپور محمدعلی، شمسیان محمدعلی. ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML. پژوهشی خون. 1387 [cited 2021April14];5(4 (پیاپی 21)):237-245. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84885IEEE : کپی

پوپک، ب.، میرمنگره، ه.، پورفتح اله، ع.، شریفیان، ر.، رضوانی، ح.، الهی، ف.، کیهانی، م.، قدیانی، م.، کاویانی، س.، فراهانی، ک.، یوسفیان، ا.، جهانگیرپور، م.، شمسیان، م.، 1387. ارزیابی جهش JAK2 V617F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML. پژوهشی خون, [online] 5(4 (پیاپی 21)), pp.237-245. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84885>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 420 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی