نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه تعديل رفتار غذايي بر شاخص هاي تن سنجي نوجوانان دختر چاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا، بخش پرستاری
 
چکیده: 
هدف: امروزه چاقي يکي از شايع ترين اختلالات تغذيه اي در کودکان و نوجوانان مي باشد که پيشگيري و درمان به موقع آن ضروري است. اگر چه روش هاي درماني متعددي براي درمان چاقي پيشنهاد مي شود اما همواره بهترين روش درماني پيشگيري به موقع است که پيشگيري از طريق آموزش روش هاي درست غذايي و برنامه تعديل رفتار در نوجوانان مهمترين رکن محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير برنامه تعديل رفتار غذايي بر شاخص هاي تن سنجي نوجوانان چاق دختر در دوره راهنمايي در شيراز سال 1386 انجام گرديد.روش مطالعه: در مطالعه اي شبه تجربي، 60 دختر نوجوان چاق (شاخص توده بدن بيشتر از صدک 95) با ميانگين سني 11 تا 15 سال شرکت داشتند افراد از دو مدرسه مختلف به صورت آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسيم شدند. افراد گروه آزمايش در برنامه تعديل رفتار به مدت 16 هفته (هر هفته به مدت 4 ساعت) در مدارس شرکت کردند. شاخص هاي تن سنجي افراد قبل و بعد از برنامه و دو ماه پس از آن در هر دو گروه اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و تحليلي T) تست و طرح اندازه گيري مکرر) مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد و سطح معني داري 05/ P<0از نظر نتايج آماري پذيرفته شد.يافته ها: اندازه وزن در گروه آزمايش 75/2 کيلوگرم کاهش و در گروه کنترل 62/0 کيلوگرم افزايش داشت، تغيير در اندازه شاخص توده بدن به ترتيب در گروه آزمايش و کنترل (07/1- و 24/0+) و دور بازو (31/2- و 5/0+ سانتي متر) بود که تفاوت هر سه شاخص از نظر آماري معني دار بود (001/P<0).نتيجه گيري: برنامه تعديل رفتار غذايي تاثير بسيار مطلوبي بر کاهش شاخص توده بدن نوجوانان دارد. والدين، مربيان مدرسه و ديگر گروه هاي حمايتي بايد تشويق شوند که در برنامه هاي تعديل رفتار شرکت داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ثابت سروستانی، ر.، و کارگر، م.، و کاوه، م.، و طباطبایی، س. (1387). تاثیر برنامه تعدیل رفتار غذایی بر شاخص های تن سنجی نوجوانان دختر چاق. مجله بیماریهای کودکان ایران, 18(1 (ویژه نامه زمستان)), 71-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84663Vancouver : کپی

ثابت سروستانی راحله، کارگر مرضیه، کاوه محمدحسین، طباطبایی سیدحمیدرضا. تاثیر برنامه تعدیل رفتار غذایی بر شاخص های تن سنجی نوجوانان دختر چاق. مجله بیماریهای کودکان ایران. 1387 [cited 2022August09];18(1 (ویژه نامه زمستان)):71-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84663IEEE : کپی

ثابت سروستانی، ر.، کارگر، م.، کاوه، م.، طباطبایی، س.، 1387. تاثیر برنامه تعدیل رفتار غذایی بر شاخص های تن سنجی نوجوانان دختر چاق. مجله بیماریهای کودکان ایران, [online] 18(1 (ویژه نامه زمستان)), pp.71-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84663. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی