نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1387 , دوره  15 , شماره  76 ; از صفحه 45 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر واكسيناسيون BCG استنشاقي با تزريق زيرپوستي بر توليد نيتريك اكسايد در ماكروفاژها و ميزان نهفتگي انگل در بدن موش BALB/c آلوده به ليشمانيا ماژور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در اين بررسي اثر واكسيناسيون BCG استنشاقي و زيرپوستي بر توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي و نهفتگي انگل در كبد و طحال موش  BALB/c آلوده به ليشمانيا ماژور مقايسه شد.روش بررسي: گروه هاي 20 تايي از موش هاي حساس 8-6 BALB/c هفته اي را با واكسنBCG  در دزهاي مناسب از مسير استنشاقي و زيرپوستي واكسينه گرديد. يك ماه بعد به گروه هاي آزمايش واكسن ليشمانيا ماژور اتوکلاو شده به همراه آلوم (ALM+alum) به شكل زيرپوستي تزريق شد. پس از تزريق يادآور (21 روز بعد) موش ها با تزريق 105 انگل ليشمانيا ماژور در ناحيه كف پا آلوده شدند و پيشروي زخم به طور هفتگي در آن ها بررسي گرديد. در  ادامه كارايي واكسن BCG با بررسي پاسخ ازدياد حساسيت تاخيري سنجيده شد. ميزان توليد نيتريك اكسايد در محلول رويي كشت ماكروفاژ به روش گريس اندازه گيري شد. ميزان نهفتگي انگل نيز در طحال و كبد موش هاي آلوده با سنجش نهفتگي انگل در هفته هاي مختلف پس از آلوده سازي تعيين گرديد.يافته ها: تحريك سيتم ايمني پس از واكسن BCG در هر دو گروه به شكل افزايش پاسخ ازدياد حساسيت تاخيري بررسي شد. سه هفته پس از آلوده سازي با انگل ليشمانيا در هر دو گروه واكسن BCG، تحريك توليد نيتريك اكسايد صورت گرفت. اما توليد نيتريک اکسايد در گروه هاي واکسن BCG نوسان زيادي داشت و پايدار نبود و منجر به غلبه بيماري در هر دو گروه گرديد. نتايج به دست آمده از ميزان نهفتگي انگل نشان مي دهد که گرچه هر دو مسير استنشاقي و زيرپوستي مي تواند باعث فعاليت سيستم ايمني گردد ولي در نهايت باعث ايجاد مقاومت در ميزبان نمي شود. لازم به ذکر است تفاوت معناداري (p≤0.05) بين دو روش واکسيناسيون استنشاقي و زيرپوستي وجود ندارد.نتيجه گيري: واكسيناسيون BCG استنشاقي و زيرپوستي تفاوت معناداري در ميزان توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي صفاقي، نهفتگي انگل و مقاومت ميزبان نداشتد. لذا پيشنهاد مي شود بررسي هاي بيش تري از حيث نوع و جمعيت سلول هاي T فعال شده در اعضاي لنفي مختلف انجام شود تا مقايسه بهتري از دو مسير واكسيناسيون به عمل آيد. به هر حال روش استنشاقي واكسيناسيون داراي مزيت خاصي است و مي تواند به پيشگيري از شيوع بيمارهاي خطرناكي چونHIV  کمک کند. چنانچه کارايي اين واکسن ها بهبود يابد مي توانند به سهولت جايگزين روش هاي مرسوم شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صعودی، س.، و زواران حسینی، ا.، و رافتی سیدیزدی، س.، و هاشمی فشارکی، ر.، و اسماعیل نیا، ک.، و هاشمی، س. (1387). مقایسه اثر واکسیناسیون BCG استنشاقی با تزریق زیرپوستی بر تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژها و میزان نهفتگی انگل در بدن موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور. دانشور پزشکی, 15(76), 45-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84658Vancouver : کپی

صعودی سارا، زواران حسینی احمد، رافتی سیدیزدی سیما، هاشمی فشارکی رضا، اسماعیل نیا کسری، هاشمی سیدمحمود. مقایسه اثر واکسیناسیون BCG استنشاقی با تزریق زیرپوستی بر تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژها و میزان نهفتگی انگل در بدن موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور. دانشور پزشکی. 1387 [cited 2022May24];15(76):45-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84658IEEE : کپی

صعودی، س.، زواران حسینی، ا.، رافتی سیدیزدی، س.، هاشمی فشارکی، ر.، اسماعیل نیا، ک.، هاشمی، س.، 1387. مقایسه اثر واکسیناسیون BCG استنشاقی با تزریق زیرپوستی بر تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژها و میزان نهفتگی انگل در بدن موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور. دانشور پزشکی, [online] 15(76), pp.45-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84658. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی