نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه شاخص هاي آنتي اکسيداني سرم در بيماران بتا تالاسمي ماژور و مينور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، نازلو، دانشکده علوم پزشکی، گروه بیوشیمی و تغذیه
 
چکیده: 
مقدمه: در بيماران بتاتالاسمي ماژور رسوب زنجيره هاي جفت نشده هموگلوبين موجب آزاد شدن هم و آهن مي شود که اين امر منجر به تولِيد گونه هاي واکنش پذير اکسيژن مي گردد. پيامد دريافت مکرر خون در اين بيماران، برهم خوردن تعادل آنتي اکسيدان / پراکسيدان و آسيب سلولي مي باشد. هدف از اين تحقيق ارزيابي سطوح شاخص هاي آنتي اکسيداني سرم در بيماران بتاتالاسمي ماژور و مينور در مقايسه با گروه هاي کنترل مي باشد.مواد و روش ها: در اين تحقيق مورد - شاهدي، بيماران بتاتالاسمي ماژور و افراد مينور (به ترتيب 16-2 سال و 46 - 29 سال؛ تعداد هر کدام 20 نفر) به همراه دو گروه شاهد 20 نفري که از نظر سن و جنس با بيماران هم خواني داشتند، انتخاب شدند. مقادير گلوتاتيون، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و سوپراکسيد ديسموتاز سرم با روش اسپکتروفتومتري اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون تي تجزيه و تحليل گرديدند.يافته ها: سطوح گلوتاتيون بيماران بتاتالاسمي ماژور در مقايسه با گروه کنترل، کاهش چشم گيري نشان داد (p<0.05).نتيجه گيري: در مجموع، يافته هاي مطالعه حاضر نشان دهنده برهم خوردن تعادل آنتي اکسيداني در بيماران بتاتالاسمي ماژور مي باشد که مشخصه آن کاهش شديد گلوتاتيون و افزايش فعاليت کاتالاز در اين بيماران نسبت به افراد مينور مي باشد. شرايطي که در نهايت بيماران ماژور را مستعد آسيب هاي سلولي و بافتي مي گرداند. شايد دريافت آنتي اکسيدان ها بتواند نقش حفاظتي درمقابل اين آسيب ها داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوروززاده، ج.، و افتخار، ا.، و چیانی، م.، و حجازی، س. (1387). مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور و مینور. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 12(1 (پیاپی 36)), 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84602Vancouver : کپی

نوروززاده جعفر، افتخار ابراهیم، چیانی محسن، حجازی ساسان. مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور و مینور. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1387 [cited 2022August12];12(1 (پیاپی 36)):49-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84602IEEE : کپی

نوروززاده، ج.، افتخار، ا.، چیانی، م.، حجازی، س.، 1387. مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور و مینور. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 12(1 (پیاپی 36)), pp.49-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84602. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی