برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 55 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

ابعاد جسمي، روحي رواني و اجتماعي کيفيت زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی
 
چکیده: 

مقدمه: فشارهاي رواني، کاهش عملکردهاي جسمي عاطفي اجتماعي، اختلال در عملکرد جنسي و تغيير در تصوير ذهني به دنبال تشخيص و درمان سرطان پستان، کيفيت زندگي فرد مبتلا و خانواده وي را متاثر مي سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسي ابعاد جسمي، روحي رواني و اجتماعي کيفيت زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني انجام شده است.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر مطالعه اي است توصيفي تحليلي مقطعي که بر روي 56 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه کننده به مرکز انستيتو کانسر بيمارستان امام خميني شهر تهران در سال 1385 صورت پذيرفت. واحدهاي مورد پژوهش بر اساس ويژگي هاي نمونه و به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان (
QOL - BC) و پرسشنامه دموگرافيک بود که اعتبار و اعتماد آن با روش اعتبار محتوي و دو نيمه کردن مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرو افزار آماري SPSS و آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که از نظر بعد جسمي،
62.5 درصد واحدها کيفيت زندگي خوب و 37.5 درصد کيفيت زندگي متوسط و از نظر بعد روحي رواني، 42.9 درصد کيفيت زندگي خوب، 55.4 درصد کيفيت زندگي متوسط و 1.8 درصد کيفيت زندگي ضعيف داشتند، اين در حالي است که از نظر بعد اجتماعي، 21.4 درصد کيفيت زندگي خوب، 71.4 درصد کيفيت زندگي متوسط و 7.1 درصد کيفيت زندگي ضعيف داشتند. ميانگين کلي کيفيت زندگي نمونه ها در 3 بعد ياد شده متوسط بوده است. نتايج حاصل از بررسي ارتباط ميان ابعاد کيفيت زندگي با متغيرهاي دموگرافيک و بيماري و درمان نيز نشان داد تنها بين سن با بعد روحي کيفيت زندگي (0.049=p) و بين نوبت اخير شيمي درماني با بعد جسمي کيفيت زندگي (0.000=p) و کيفيت زندگي کل (0.001 =p) ارتباط آماري معني داري وجود داشت.
بحث و نتيجه گيري: زنان از مهمترين ارکان خانواده و جامعه مي باشند، بنابراين بهبود کيفيت زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان نه تنها سبب بهبود بقاي آنان مي شود بلکه سبب افزايش کيفيت زندگي و انسجام بيشتر ساختار خانواده نيز مي گردد از اين رو لازم است تيم درمان جهت ارزيابي و بهبود کيفيت زندگي بيماران به ويژه در بعد روحي رواني و اجتماعي اقدام نمايند که در اين ميان بر نقش پرستاران تاکيد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 579
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی