برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب، استرس و کيفيت زندگي دانشجويان پسر و دختر مقيم خوابگاه هاي دانشجويي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری
 
چکیده: 

مقدمه: دانشجويان آينده سازان جوامع به حساب مي آيند و در کشور ما به دليل جوان بودن جمعيت، اهميت آنها در اداره آينده کشور دو چندان مي گردد. بنابراين سلامت جسم و به ويژه روان آنها با سلامت جامعه آينده و آينده کشور در ارتباط مسبقيم مي باشند. اين پژوهش قصد دارد تا ميزان افسردگي، اضطراب، استرس و کيفيت زندگي دانشجويان پسر و دختر مقيم در خوابگاههاي دانشجويي را مقايسه کند.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي - مقطعي مي باشد که با استفاده از پرسشنامه هاي
DASS21 و SF-8 به بررسي متغيرهاي افسردگي، اضطراب، استرس و کيفيت زندگي در دانشجويان پسر و دختر مقيم خوابگاه دانشگاه تربيت مدرس پرداخت. تعداد 223 دانشجو پسر و دختر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و پرسشنامه ها را تکميل کردتد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که
51.6% از دانشجويان از افسردگي، 39.5% از اضطراب و 71.7% از استرس رنج مي برند. همچنين در اين مطالعه مشخص شد که ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در بين دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر مي باشد. 33.2% از دانشجويان داراي کيفيت زندگي متوسط و 4.9% داراي کيفيت زندگي پايين مي باشند. همچنين مشخص شد که ارتباط معناداري بين مقطع تحصيلي با ميزان افسردگي، اضطراب و استرس و کيفيت زندگي وجود ندارد. افسردگي، اضطراب و استرس در اين مطالعه با يکديگر ارتباط مستقيم و با کيفيت زندگي ارتباط معکوسي را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق مي توان نتيجه گرفت، که تحصيل در دانشگاه با توجه به وجود استرس هاي گوناگون، با اضطراب و افسردگي، و افت کيفيت زندگي همراه است؛ جامعه اي که به سلامت خود و نسل هاي آينده خود مي انديشد بايد با بررسي و رفع عوامل زمينه ساز و ايجاد کننده استرس و به تبع آن افسردگي و اضطراب، در راه نيل به آرمان هاي خود گام بردارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 808
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی