برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  6 , شماره  19 ; از صفحه 71 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي و عوامل آسيب زا در دانشجويان پسر ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي و عوامل آسيب زا بين دانشجويان پسر ورزشکار دانشگاه پيام نور به انجام رسيد. به همين منظور دانشجويان ورزشکار دانشگاه پيام نور به تعداد 160 نفر نمونه آماري را تشکيل داده و پس از جلسه توجيهي برگه هاي پرسشنامه هاي (حاوي 19 سوال و 4 جدول) در رابطه با شرايط و ميزان بروز آسيب را تکميل نموده و سپس با کمک روشهاي آماري توصيفي اطلاعات جمع آوري شده در جداول و نمودارها ثبت و دسته بندي شد. به منظور تعيين ارتباط بين داده ها از روش «مجذور خي X2» در سطح اطمينان 95% و a=%5 استفاده گرديده که در اين رابطه از نرم افزار SPSS10 استفاده گرديد. نتايج تحقيق حاکي از آن است که از مجموع 160 نفر آزمودني 95.63 درصد به نوعي دچار آسيب شده بودند. 57.5 درصد آسيب ها در حضور مربي رخ داده بود و 63.12 درصد به هنگام بروز صدمه ديدگي از وسايل حفاظتي ويژه رشته ورزشي استفاده کرده اند. از مجموع آسيب ها، اندام تحتاني با 35.78 درصد بيشترين ميزان آسيب و سروصورت با 11.27 درصد کمترين ميزان آسيب را داشته است. بيشترين ميزان آسيب در اندام تحتاني، تنه، اندام فوقاني و سروصورت به ترتيب در ساق پا، گردن، انگشتان و کف دست و گوش رخ داده است. 72.5 درصد آسيب ها از نوع عضلاني- وتري بوده که از اين ميان ضرب ديدگي شايع ترين نوع آسيب و به دنبال آن زخم بيشترين ميزان آسيب را داشته است. ضمن اينکه آسيب هاي استخواني کمترين ميزان آسيب را با 7.37 درصد داشته است. ارتباط بين سابقه ورزشي با ميزان وقوع آسيب ها در سروصورت معني دار بوده است. ضمن اينکه اين ارتباط در اندام تحتاني، تنه و اندام فوقاني معني دار نبوده است. ارتباط بين گرم کردن و ميزان وقوع آسيب در اندام تحتاني معني دار بوده است، ضمن اينکه اين ارتباط در بخش هاي ديگر بدن معني دار نبوده است. ارتباط بين استفاده از وسايل حفاظتي ويژه رشته ورزشي با ميزان وقوع آسيب ها در اندام تحتاني و اندام فوقاني معني دار بوده است، ضمن اين که اين ارتباط در تنه و سروصورت معني دار نبوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شجاع الدین، س.، و علی زاده، م.، و مرادی، م. (1387). بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و عوامل آسیب زا در دانشجویان پسر ورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی, 6(19), 71-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84171Vancouver : کپی

شجاع الدین سیدصدرالدین، علی زاده محمدحسین، مرادی مهدی. بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و عوامل آسیب زا در دانشجویان پسر ورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی. 1387 [cited 2021December07];6(19):71-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84171IEEE : کپی

شجاع الدین، س.، علی زاده، م.، مرادی، م.، 1387. بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و عوامل آسیب زا در دانشجویان پسر ورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی, [online] 6(19), pp.71-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84171. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 274 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی