نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 85 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط حيطه هاي نگراني با كيفيت زندگي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی، اتاق 30
 
چکیده: 
نگراني يكي از اجزاي مهم اضطراب بوده و بر اساس نتايج مطالعات، با كاهش عملكرد رواني، اجتماعي و شغلي همراه است. از طرفي، مفهوم كيفيت زندگي به مثابه شاخص مهم سلامت رواني و اجتماعي، براي تعيين نيازهاي مراقبتي رواني ـ اجتماعي در گروه هاي مختلف جامعه از جمله جوانان مورد استفاده قرار گرفته است. وجود نگراني و تاثير احتمالي آن بر كيفيت زندگي و سلامت رواني ـ جسماني دانشجويان مي تواند كارايي آنان را تحت تاثير قرار دهد و عواقب فردي و اجتماعي در پي داشته باشد. لذا اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين ميزان نگراني با كيفيت زندگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد.در اين مطالعه توصيفي همبستگي، 400 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند. مـيزان نـگـرانـي با استفاده از پرسشنـامه حـيـطه هـاي نــگـرانـي (Worry domain questionnaire) و كيفيت زندگي با پرسشنامه SF-36 سنجيده شد. پرسشنامه ها در زماني يكسان توسط خود دانشجويان تكميل شد.ميانگين نمره نگراني کلي دانشجويان 20.0±29.6 نمره (از 100 نمره) و دامنه آن ???-? بوده است. همچنين 4.8 درصد آنان نگراني شديد و 34.3 درصد نگراني متوسط داشته اند. بررسي رابطه همبستگي بين ميزان نگراني با نمرات کيفيت زندگي در حيطه هاي مختلف نشان داد كه بين اين دو، رابطه خطي معني دار معکوس وجود دارد (آزمون ضريب همبستگي پيرسون: P<0.0001 و r=0.682)؛ يعني با افزايش نگراني، ابعاد مختلف کيفيت زندگي کاهش مي يابد و برعکس.بالا بودن ميزان نگراني در دانشجويان نشان دهنده وجود چالش در بهداشت رواني و جسماني اين گروه است. بنابراين، به نظر مي رسد اتخاذ روش هايي براي كاهش نگراني دانشجويان از جمله تامين شغلي و مالي ضروري است تا از اين طريق، ضمن كاهش عوارض مستقيم ناشي از نگراني، سطح كيفيت زندگي آنها هم ارتقا يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک بخت نصرآبادی، ع.، و مظلوم، س.، و نثاری، م.، و گودرزی، ف. (1387). ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان. پایش, 8(1), 85-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84152Vancouver : کپی

نیک بخت نصرآبادی علیرضا، مظلوم سیدرضا، نثاری مریم، گودرزی فاطمه. ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان. پایش. 1387 [cited 2022August13];8(1):85-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84152IEEE : کپی

نیک بخت نصرآبادی، ع.، مظلوم، س.، نثاری، م.، گودرزی، ف.، 1387. ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان. پایش, [online] 8(1), pp.85-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84152. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 432 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی