نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي (Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي تعويض عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی
 
چکیده: 
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مداخله آموزشي بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي باي پاس طراحي گرديد. اين پژوهش نيمه تجربي بر روي 54 بيمار قلبي با عمل جراحي باي پاس که به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، در مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها در اين مطالعه، سه پرسشنامه بود. ابتدا براي سنجش افسردگي در اين بيماران از مقياس افسردگي بيماران قلبي (Cardiac Depression Scale)، سپس از پرسشنامه خودساخته آموزشي Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE) و در پايان از پرسشنامه استاندارد بين المللي SF-36 استفاده گرديد. مداخله به صورت 9 جلسه آموزشي، يک بار در هفته به مدت 60-90 دقيقه بر اساس اجزاي الگوي PRECEDE انجام شد و بيماران به مدت دو ماه پي گيري شدند. به منظور دستيابي به نتايج از نرم افزار SPSS و آزمون هاي t زوج، t مستقل و مان ـ ويتني و کاي ـ دو استفاده گرديد. نتايج نشان دادند که پس از مداخله آموزشي در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد ميانگين نمره عوامل مستعد کننده (0.0001>P)، عوامل قادر کننده، عوامل تقويت کننده و رفتارهاي خود ياري افزايش معني دار يافته اند (0.001>P). اختلاف معني داري در ميانگين نمرات افسردگي بين دو گروه بعد از مداخله آموزشي مشاهده شد (0.001>P). بعد از مداخله در ابعاد عملکرد جسمي (P<0.04)، مشکلات روحي (P<0.01) مربوط به کيفيت زندگي و در کل در خلاصه سنجش سلامت رواني (P<0.04) بين دو گروه، تفاوت معني داري به دست آمد.يافته هاي اين بررسي کارايي و تاثير الگوي آموزشي PRECEDE و اجزاي آن (عوامل مستعد کننده، عوامل قادر کننده و عوامل تقويت کننده) و عوامل رفتاري اين الگو را در بهبود سريع تر وضعيت رواني اين بيماران و بهبود افسردگي و در نهايت، افزايش کيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي تعويض عروق کرونر مشخص و تاييد مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبزمکان، ل.، و هزاوه ای، س.، و ربیعی، ک.، و جهانی هاشمی، ح.، و میرمحمدصادقی، س. (1387). تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی (Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر. پایش, 8(1), 75-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84147Vancouver : کپی

سبزمکان لیلا، هزاوه ای سیدمحمدمهدی، ربیعی کتایون، جهانی هاشمی حسن، میرمحمدصادقی سیدمحسن. تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی (Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر. پایش. 1387 [cited 2022August13];8(1):75-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84147IEEE : کپی

سبزمکان، ل.، هزاوه ای، س.، ربیعی، ک.، جهانی هاشمی، ح.، میرمحمدصادقی، س.، 1387. تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی (Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر. پایش, [online] 8(1), pp.75-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=84147. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی