برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  60 , شماره  1 ; از صفحه 357 تا صفحه 368 .
 
عنوان مقاله: 

بررسـي تنوع و روند زوال بذر نمونه هاي گونه مرتعي علف گندمي بلند (Agropyron elongatum) موجود در بانك ژن منابع طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي و ارزيابي تنوع و روند زوال بذر نمونه هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي، از خانواده گراس ها، گونه Agropyron elongatum انتخاب و 11 نمونه از بذرهاي آن با منشا داخلي و خارجي در دو آزمايش جداگانه ژرميناتور و گلخانه در طرح كاملا تصادفي با سه تكرار آزمايش شدند. در آزمايش ژرميناتور، صفات قوه ناميه، سرعت جوانه زني و بنيه بذر و در آزمايش گلخانه، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه در چهل روزگي اندازه گيري شد. در ضمن قوه ناميه و وزن هزاردانه بذرها در بدو ورود به سردخانه اندازه گيري شده بود. نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي، اختلاف معني داري را بين نمونه هاي مورد آزمون، نشان داد. صفات كاهش قوه ناميه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر و طول ريشه نمونه ها، از نظر آماري اختلاف نشان دادند كه بيانگر تنوع بين نمونه ها است. ضرايب همبستگي نتايج به دست آمده در ژرميناتور با شرايط گلخانه همبستگي نزديكي نشان داد. همچنين بين سرعت جوانه زني و بنيه بذر در ژرميناتور همبستگي زيادي وجود داشت. اين همبستگي به وسيله مدل رگرسيوني گام به گام تاييد شد. بنابراين سرعت جوانه زني برآورد خوبي از بنيه بذر به دست مي دهد. كاهش قوه ناميه با صفات درصد جوانه زني در گلخانه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر و طول ريشه همبستگي منفي معني داري نشان داد. بنابراين در پديده زوال بذر نه تنها قوه ناميه كاهش مي يابد، بلكه سرعت جوانه زني، بنيه بذر و رشد اوليه ريشه گياهدر گلخانه نيز كاهش مي يابد. در اين تحقيق كاهش قوه ناميه به شدت تحت تاثير منشا بذر قرار داشت و در شرايط انجام آزمايش حاضر، تفكيك اثر دوره نگهداري بذر در سردخانه از اثر منشا بذر، ناممكن بود. بنابراين نمي توان به طور دقيقي پيشنهاد کرد كه بذرهاي اين گونه را پس از چند سال تكثير و احيا کرد و بايد برنامه ريزي احيا، براي هر نمونه به طور منفرد صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی