نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 22 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر اجراي مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهید بابک بهرامی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کدپستی 1434634
 
چکیده: 
مقدمه: مديريت كيفيت فراگير در بخش بهداشت و درمان با نگاه به برقراري عدالت، دسترسي به خدمات، كارآيي، مقبوليت اجتماعي، اثر بخشي و اقتصادي بودن و تلاش مداوم براي بهبود خدمات، افق هاي جديدي را فرا روي اين سيستم فراهم نموده است و مي تواند به كار آمدي و نوسازي نظام عرضه سلامت منجر گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر اجراي مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران مي باشد.روش كـار : در راستاي اين هدف از ديدگاه 90 نفر از مديران و سرپرستان نسبت به وضعيت هشت عامل تاثير گذار بر اجراي مديريت كيفيت فراگير سنجيده شد. لذا با انجام مطالعه توصيفي و مقطعي و با استفاده از پرسشنامه اي در هشت بخش و با 75 سوال كه از طريق روش شبه دلفي به تاييد نهايي رسيد، پژوهش انجام گرديد. به علت كوچك بودن جامعه نمونه گيري انجام نگرفت و نمونه همان جامعه در نظر گرفته شد. سوالات پرسشنامه بر اساس طبقه بندي ليكرت تنظيم گرديد و داده ها از طريق آزمون هاي آماري كاي دو x2 آزمون t و روش آناليز و واريانس با بهره گيري از نرم افزارهاي SPSS و Excel تحليل گرديد.يافته ها: با توجه به فرض 50% حداقل قابل قبول از بين هشت عامل موثر، توجه به مشتري %59.7، ارتباطات مناسب سازماني %55 و ساختار مناسب 50%، از وضعيت خوب برخوردار بودند. ولي 5 عامل ديگر در وضعيت متوسط يعني بين 40% تا 50% قرار داشتند. بديهي است يافته هاي حاصل با فرض 50% يعني حداقل قابل قبول محاسبه گرديد. بين ميانگين كل عوامل موثر بر اجراي مديريت كيفيت فراگير در بين بيمارستان هاي مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود داشت.p =0.001 نتيجه گيري: با گذشت پنج سال از اجراي مديريت كيفيت فراگير در جامعه مورد مطالعه، توجه مديران به فرهنگ سازماني، مشاركت كاركنان، توسعه منابع انساني، كار تيمي و تعهد رهبري مي تواند به بهبود خدمات، اثر بخشي فعاليت  ها و مقبوليت اجتماعي بيمارستان هاي كشور منتهي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تورانی، س.، و طبیبی، س.، و شهبازی، ب. (1387). عوامل موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم), 11(2), 22-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83140Vancouver : کپی

تورانی سوگند، طبیبی سیدجمال الدین، شهبازی بهرام. عوامل موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم). 1387 [cited 2022August17];11(2):22-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83140IEEE : کپی

تورانی، س.، طبیبی، س.، شهبازی، ب.، 1387. عوامل موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم), [online] 11(2), pp.22-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83140. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 395 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی